week - page 7

Rond de Linde
Nr. 38
Donderdag 20 september 2018
60
HET IS NOG NIET BESLIST
U beslist op 10 oktober
Nuenen c.a. blijft Nuenen c.a.
Met het oog op het te houden referendum op 10 oktober laten we deze week ook weer mensen uit Nue-
nen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind aan het woord om te vertellen waarom zij TEGEN het voorstel tot
samenvoeging van Nuenen met Eindhoven zijn. Zij gaan hun stem uitbrengen. Gaat u dat zeker zelf ook
doen als u over uw en onze toekomst wilt meebeslissen.
Zie ook onze website
en volg ons op Facebook:
Nuenen Zelfstandig Actiecomité
U vindt in deze krant een inlegvel
als raambiljet. Het Actiecomité
vraagt u om dit raambiljet bij u
zichtbaar voor het raam te han-
gen. Hiermee laten we duidelijk
merken dat het samenvoegen van
Nuenen c.a. met Eindhoven, door
ons niet gewenst wordt.
Gerda Hekker,
voorzitter
José Hendriks,
plv. secretaris
advertorial
(deel 2)
Jan Zuring |
Een graag geziene inwoner
Zolang er in Nuenen nog licht
brandt, hebben wij Eindhoven
niet nodig.
Ik stem dus tegen de
samenvoeging met Eindhoven.
Martien Jansen |
Voormalig wethouder gemeente
Nuenen
We hebben goede afspraken
kunnen maken met de regio en
Provincie over de taakstelling
van het aantal te bouwen
woningen in onze gemeente.
Een annexatie door Eindhoven is
totaal niet nodig. Ik stem daarom
tegen de samenvoeging.
Simone van den Reek |
Een echte nuenense
Nuenen moet Nuenen blijven,
zodat het haar dorpse gezellige
karakter behoudt met al haar
charme. Ik woon al mijn hele leven
in Nuenen en mijn ouders en
grootouders ook. Ik zou het zonde
vinden als mijn toekomstige
kinderen dat niet zouden kunnen.
Yasmyn Rybak-Rajewski |
Trotse dorpsbewoner
Ik ga inderdaad stemmen tegen
de gedwongen samenvoeging
met Eindhoven, omdat ik in een
dorp wil wonen en niet in een
wijk van Eindhoven.
Cor Molenaar |
Nuenenaar in hart en ziel
Zorg er voor dat ze met
hun handen van ons mooie
Nuenen af blijven. Verdedig
onze eigen identiteit, ons
rijk verenigingsleven, onze
saamhorigheid en ons
cultureel erfgoed. Ik stem op
10 oktober tegen annexatie! U
OOK? Ik reken op U.
Henny de Graaf |
Betrokken inwoner
Natuurlijk ga ik nee stemmen
tegen de samenvoeging met
Eindhoven. We zijn niet voor
niets uit Eindhoven vertrokken.
Nuenen moet Nuenen blijven.
Nuenen, nooit de gekste, maar
wel het uniekste.
Marieke van Lier-Cornelissen |
Een bezorgde inwoner
Ik stem absoluut tegen
samenvoeging met Eindhoven.
Stemmen voor een dorp is alles
behalve sentimenteel. Groter is
helemaal niet beter, dat wijzen
diverse onderzoeken ook uit!
Eindhoven is daar een voorbeeld
van, kijk bijvoorbeeld maar naar
de totale wanorde in het sociaal
domein. Dat wil ik Nuenen niet
aandoen!
Mark Elbers |
Zanger / Nuenense Elvis
Nuenen moet NEE zeggen
tegen deze vorm van
machtsmisbruik: Eén voor allen
en allen voor Nuenen. Een
Nuenens huis in Eindhoven is
een huis in een toekomstige
achterstandswijk en deze min
of meer verplichte fusie is
gebaseerd op door de overheid
opeengestapelde leugens/
onwaarheden.
Vlooienmarkt Panta Rhei
weer groot succes
Door Caroline van Nes
Afgelopen weekend vond de 51ste editie van de grote vlooienmarkt van
Panta Rhei plaats. Het weer zat mee, het bezoekersaantal was hoog en de
stemming op de vlooienmarkt was opperbest. Panta Rhei medewerkster Lu-
zan staat bij de tassenkraam: “We hebben hele goede zaken gedaan. Vooral
op zaterdag was het erg druk en gezellig. Maar ook vandaag, de zondag,
loopt het nog lekker door.” Er was voor elk wat wils: onder andere tassen,
keukengerei, etsen, speelgoed en binnen nog boeken en kleding. De wat
duurdere stukken werden tegen opbod verkocht op een heuse veiling. De
bezoekers konden pannenkoeken en hamburgers eten en bij het hek stond
een ijskar. Kortom: een zeer geslaagd weekend voor iedereen.
Grootste
vlooienmarkt
nu ook groen!
De 51ste editie van de grootste vlooien-
markt van Nuenen van Scouting Panta
Rhei was weer grandioos. Natuurlijk
doordat zoveel mensen in Nuenen zo-
veel spullen bewaren en langs de straat
zetten maar vooral door de inzet van
heel veel vrijwilligers, ouders, leden,
oud-leden en andere ‘vrienden’ van on-
ze vereniging. Zonder deze geheel vrij-
blijvende inzet is deze markt niet mo-
gelijk. Deze keer willen we ook eens
beide Nuenense kranten bedanken
omdat zij de enige manier zijn om het
hoe, wat, waarom en wanneer van deze
markt onder de aandacht te krijgen van
de gehele Nuenense bevolking.
De opbrengst komt geheel ten goede
aan het bestuurlijk draaien van de
scoutinggroep e.d. Zodat onze speltak-
ken de door de leden betaalde contri-
butie geheel kunnen gebruiken voor
waar ze zo ontzettend goed in zijn: het
organiseren en uitvoeren van steeds
weer nieuwe, originele, gekke en leer-
zame programma’s.
Scouting Panta Rhei is een vereniging
die veel waarde hecht aan de leefom-
geving en milieu. Vandaar dat we enige
jaren geleden zijn begonnen met het
op kleine schaal scheiden van de afval-
stroom die overblijft na twee dagen
verkopen. Naast een grote afvalcontai-
ner hebben we daarom dit jaar ook een
volle papiercontainer omdat nogal veel
spullen in dozen en kranten wordt
aangeboden maar ook kleding, schoe-
nen, hard plastic en oud ijzer wordt
apart gehouden en naar de milieu-
straat gebracht of krijgen een andere
bestemming. Zo zijn we niet alleen de
grootste maar misschien ook wel de
groenste vlooienmarkt van Nuenen?
Als je meer info wilt over Scouting Pan-
ta Rhei of wil je misschien lid of leiding
worden, zie
of mail naar
Anders zien we je volgend jaar weer op de
52e vlooienmarkt.
Esta’s van scouting Rudyard
Kipling zoeken een schat
Afgelopen zaterdag moesten de Esta’s op zoek naar een schat. Om deze
schat te vindenmoesten de Esta’s een tocht lopen. Tijdens de tocht moesten
ze op zoek naar codes die verborgen zaten in kleine schatten. Bij de blokhut
aangekomen kon met de vier codes de geheime code worden gekraakt
waardoor de schat tevoorschijn kwam; een enorme lading stuiterballen.
De esta’s hebben ook een klein liedje: We
gaan weer naar de jungle. Op zoek naar
avontuur. Doen supergave dingen, iets
anders ieder uur. Slingeren aan lianen,
trotseren de rivier, speuren door de jun-
gle, zijn vriend van mens en dier. Jalahie.
Op kamp
Er zijn twee weekenden per jaar en
daarnaast gaan de esta’s samen met de
welpen de eerst week van de zomerva-
kantie op kamp. Hier beleven ze 5 da-
gen (zaterdag tot en met woensdag)
een gaaf avontuur in een blokhut er-
gens in Brabant.
Heeft u een zoon of dochter die een
keer zou willen meekijken bij de Esta’s?
Aanstaande zaterdag is uw kind van
harte welkom om mee te komen spe-
len. Aanmelden is niet nodig. Onze
blokhut staat aan de Papenvoortse
Heide 5b, midden in de bossen.
Wat doen Esta’s eigenlijk?
Elke zaterdag trekken de jongens en
meisjes van de esta’s er samen op uit in
het bos rond onze blokhut. Daar spe-
len we een spannend spel, leren we vei-
lig houthakken of lopen een tocht met
kaart en kompas. Ook wordt er gere-
geld iets lekkers gemaakt op een kamp-
vuur en knutselen we iets moois in on-
ze blokhut, elke week iets anders. Sa-
menwerking, sociale ontwikkeling,
scouting technieken en natuurlijk ple-
zier maken staat tijdens elke draaidag
centraal.
Esta’s zijn jongens en meiden tussen de
7 en 11 jaar en komen bij elkaar op za-
terdag van 10.00 uur tot en met 12.30
uur.
De esta-wet
Een esta speelt samen met anderen in
de jungle. Een esta is eerlijk, vriende-
lijk en zet door. Een esta zorgt goed
voor de natuur.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook