week - page 6

Rond de Linde
Nr. 38
Donderdag 20 september 2018
60
merginfarct met dwarslaesie tot gevolg, ze
raakte verlamd vanaf haar middel. Vier maan-
den later ging Thea naar Hoensbroek voor
revalidatie. Daar lag ze twee jaar in een zand-
bed en onderging ze vier hersteloperaties.
Optimistisch en positief
Ondanks alle ellende kijken Ger en Thea naar
mogelijkheden en zijn optimistisch en posi-
tief. “Ze klaagt of moppert nooit” vertelt Ger.
Artsen schetsten het perspectief dat ze niet
meer rechtop zou kunnen zitten en altijd bed-
legerig zou blijven. Thea reed echter in haar
rolstoel meteen naar het dagverblijf, toen ze
voor de eerste keer rechtop zat. Ze kreeg een
indicatie voor 24-uurs thuiszorg, maar vlak
voordat ze naar huis ging, ontving ze een
telefoontje dat de zorginstelling ervan afzag.
Savant wilde de zorg wel op zich nemen en
zo werd Thea hun eerste cliënt in Nuenen.
Ritme van de mantelzorger
Ger neemt samen met de verpleging de
dagelijkse zorg voor zijn vrouw op zich. Er
zijn vier momenten van verzorging; ’s mor-
gens, tussen de middag, om 16.00 uur en ’s
avonds voor het slapen gaan. Hij staat om
05.00 uur op, geeft Thea wat te drinken en
legt haar op haar andere zij. Om 06.15 uur
gaat hij werken en om 08.00 uur komt de
verpleging. Als Ger thuis komt, is hij tussen
vijf en zeven uur ’s avonds bezig met koken,
afwassen en opruimen. Hij doet de was en
de boodschappen. Eén keer per week komt
een huishoudelijke hulp en omdat zij ziek is,
maakt hij zelf het huis schoon.
“Ik was 10 jaar lang brandweerman bij Philips
en lid van de vrijwillige brandweer in Nue-
nen” vertelt Ger glimlachend. Hij was chauf-
feur en pompbediende en hield zich bezig
met controle, preventie en het verkennen
van gevaarlijke sto en. Trots laat hij de zilve-
ren en bronzen medailles zien die hij heeft
gewonnen tijdens de wereldspelen van po-
litie en brandweer. “Daar ging ik elke twee
jaar naar toe. Ik ben in Stockholm, Barcelona,
Minneapolis, Adelaide, NewYork, Quebec en
Belfast geweest. Met de Philips brandweer
zijn we Nederlands kampioen geworden. Ik
heb van m’n hobby mijn beroep gemaakt
en werk nu negen jaar als zelfstandig onder-
nemer. Bedrijven huren mij bijvoorbeeld in
voor toezicht op laswerkzaamheden en ik
meet het gehalte gevaarlijke sto en”.
Om te ontspannen, sport Ger heel graag,
dat deed hij zeven keer per week: hardlo-
pen, etsen, darten. Naar de sauna gaan,
vindt hij ook jn. Het komt er niet van. “Ik
zou wel eens op vakantie willen gaan” be-
kent hij, “maar ik laat Thea hier niet achter”.
De vreugde zit in hun samenzijn en de men-
sen om hen heen; twee kinderen en hun
partners, drie kleinkinderen, familie en een
grote vriendenkring.
‘Zicht op Mantelzorg’ is een serie van zeven
verhalen over mantelzorgers. Na publicatie
in deze krant worden alle verhalen gebun-
deld in een boekje dat voor de Dag van de
Mantelzorg (9 november) huis aan huis ver-
spreid wordt in Nuenen.
Zicht opmantelzorg, de mantelzorger belicht
“Ik zou wel eens op vakantie willen
gaan, maar ik laat Thea hier niet
achter”. Ger Sanders
Mantelzorger
Ger Sanders
Herkent u zich in dit verhaal?
Zorgt u ook voor iemand in uw directe omgeving? Meld u dan aan bij het Steunpunt Mantelzorg Nuenen,
telefoon: 040 - 283 16 75 of e-mail:
. U komt in aanmerking voor
de nieuwsbrief, hulp, advies, ondersteuning en mogelijk voor de waardering van de gemeente.
Door Nannie van den Eijnden
Ze waren 40 jaar getrouwd en hadden
dat net gevierd, toen Thea van het ene
op het anderemoment nietmeer kon lo-
pen en veel pijn had. Op 26 januari 2015
werd ze ’s avonds om zes uur met spoed
in een ambulance naar het ziekenhuis
gebracht. Twee jaar later kwam ze
thuis, op 29 juni. In een aangebouw-
de ruimte aan hun huis zorgt Ger nu
ruim een jaar voor haar.
De nieuwe, lichte ruimte ademt de sfeer
van een ziekenhuiskamer waar alles
voorhanden is voor de dagelijkse zorg van
Thea; opbergkasten, een rolstoel, douche,
verbandmiddelen, medicatie en een tillift.
Achterin de tuin is een roldeur gemaakt
zodat Thea in haar rolstoel naar de aange-
paste auto kan. Ger is zó blij met de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO),
die de verbouwing mogelijk heeft gemaakt.
“Dankzij alle steun en met de gezamenlijke
inspanning van onze kinderen, de ergothe-
rapeut, de gemeente en Savant, hebben we
het tot nu toe gered” verzucht hij.
Diagnose en complicaties
Thea ging op haar werk weg en had nogmaar
een paar stappen buiten gezet, toen ze he-
vige pijn kreeg. Ze liep terug naar binnen en
liet zich in de gang op de grond zakken. Daar-
op belde ze de huisbaas aan de overkant, die
kwam meteen. In het ziekenhuis bleek dat in
beide liezen de slagaders volledig dicht zaten
en werden stents geplaatst.
Na een dag kreeg ze
een doorligplek met
koudvuur en later
kreeg ze een ruggen-
Vrijdagmiddag 28 september:
Soleil Duo (cello en piano)
Kamermuziek
in Raadszaal
van Het Klooster
Na de succesvolle concerten van stich-
ting Muziek in Huis in het vorig sei-
zoen, heeft Cultuur Overdag voor
2018/2019 opnieuw een drietal con-
certen kamermuziek geprogram-
meerd. Met deze concerten wordt ie-
dereen dicht bij huis de mogelijkheid
geboden te genieten van klassieke mu-
ziek door professionele musici. Mede
dankzij een bijdrage van de gemeente
Nuenen zijn de concerten ook zeer
vriendelijk geprijsd.
Soleil Duo verzorgt het eerste concert
op vrijdagmiddag 28 september in de
sfeervolle Raadszaal van Het Klooster.
Celliste Bea Andrés Molero en pianiste
Maria Lopez Belarte brengen een ge-
varieerd programma waarvan zonder
twijfel kan worden genoten.
Aanvangstijd van het concert: 15.00
uur. Toegangsprijs: € 7,50 (inclusief
een kopje koffie/thee na afloop van het
concert). Toegangskaarten zijn te koop
via de website van Cultuur Overdag én
op werkdagen tijdens kantooruren aan
de balie van Het Klooster.
Meer informatie over het concert en
een overzicht van alle andere activitei-
ten van Cultuur Overdag is te vinden
op
Poëzie klassiekers en
kleinkunstparels op muziek
in het Van Goghkerkje
Op zondag 23 september vindt in het Van Goghkerkje in Nuenen een bij-
zonder optreden plaats van Otine van Erp en John van der Sanden. Het
programma ‘Terwijl de kater sliep’ neemt het publiek anderhalf uur mee
langs hoogtepunten uit de vaderlandse poëzie en de Nederlandse klein-
kunst. Klassiekers als ‘Denkend aan Holland’ van Marsman of Vasalis’‘De
idioot in het bad’ worden moeiteloos afgewisseld met kleinkunst van
Bram Vermeulen of Toon Hermans. En ook werk van recentere datum
wordt niet geschuwd.
is ook geschikt voor jongeren en scho-
lieren. Om die reden bieden we kinde-
ren tot 16 jaar dan ook gratis toegang
tot onze voorstelling’, vult Otine van
Erp aan.
Op zondag 23 september spelen ze dus
in Nuenen in het mooie Van Gogh-
kerkje. ‘Een prachtige plek, waar onze
gedichten ongetwijfeld helemaal tot
hun recht komen’, besluit Otine. ‘En we
beginnen de voorstelling altijd met een
lied van drs. P. De titel van dit pro-
gramma (terwijl de kater sliep - red.)
komt uit het lied ‘de zusters Karama-
zov’. We zongen het vroeger met de
kinderen op de achterbank op een lan-
ge autorit.’
Zondag 23 september, Van Goghkerk-
je Nuenen. Aanvang 14.30 uur. Kaart-
verkoop aan de kassa. € 10,- entree (in-
clusief consumptie). Tot 16 jaar gratis
entree.
Otine van Erp speelt accordeon. Zij
studeerde aan het Tilburgs conserva-
torium en na een carrière die haar
langs internationale podia voerde is zij
nu ook actief in het cultuuronderwijs.
Daarnaast geeft ze bij Kunstkwartier
les op haar instrument in Het Klooster
te Nuenen. Ook is zij de drijvende
kracht achter het Windkrachtfestival
in Helmond. ‘Voor dit programma heb
ik een aantal gedichten voorzien van
muziek. Het accordeon is een instru-
ment dat heel geschikt is om de sfeer
van een gedicht te versterken: van Ar-
gentijns passioneel tot klezmeriaans…’
John van der Sanden is een neerlandi-
cus die al tientallen jaren op het po-
dium staat. Momenteel toert hij met
‘De Mannen van Achterom’. Deze
voorstelling zal op zaterdag 20 oktober
in Het Klooster te zien zijn. Hij speelt
contrabas en zingt. ‘Het is heel fijn om
mooie teksten te zingen, er iets bij te
vertellen en samen met het publiek te
genieten van een kleine door onszelf
samengestelde bloemlezing.’
Het duo speelt momenteel vooral in
grotere huiskamers en kleine theater-
kerken. “Erg leuk om te doen, want er
is veel interactie mogelijk met het pu-
bliek’, aldus John van der Sanden, ‘dat
maakt het een hele fijne ervaring’. Dat
blijkt ook wel uit de vele goede reacties
die het duo kreeg na eerdere optre-
dens. ‘Een feest van herkenning’,
noemde een van de bezoekers de voor-
stelling onlangs. ‘Misschien was zij wel
wat op leeftijd, maar ons programma
Jan Bunthof nieuwe koning
van het Heilig Kruisgilde
Om exact 09.30 uur trok het gilde op ombij een stralende herfstdag de teer-
dagmet een gebed en goede wensen van gilden heer HansVossenaar, te be-
ginnen. Na de ko etafel presenteerde de Hr. P Beliëns uit België de nieuwe
uniformen van het gilde. Het huidige uniform heeft duidelijk als voorbeeld
gediend voor het nieuwe uniform, echter zijn er wel veel verbeteringen die
de eenheid en uitstraling van het gilde ten goede zullen komen…. een ech-
te nishing touch voor het gilde.
van de traditionele opluistering van
het gilde en van de mooie woorden die
er gesproken werden na de vendelhul-
de en de eed van trouw-vernieuwing
aan het geestelijk gezag. Het gilde ver-
trok nadien naar de Schutsherd om
wederom onder een stralende herfst-
zon de koning een receptie aan te bie-
den.
Aan het einde van de receptie kon de
koning aankondigen dat de opbrengst
€ 295,- geschonken wordt aan de Kin-
derVakantieWeek van Gerwen.
Na deze mooie receptie konden we sa-
men met onze Duitse Schutsenbroe-
ders Und Schutsenzwesters uit Essen
Fistlaken, die er weer een gezellig dag-
je Gerwen van maakten, deze twee da-
gen afsluiten.
Om 13.30 uur trok het gilde 3x om de
schutsboom om alle mogelijke boze za-
ken van de boom te verwijderen. 14
kandidaten hadden zich aangemeld en
wisten bijna zeker dat zij het zouden
worden. Toch werd er 114 x geschoten
en kon Jan Bunthof voor de tweede keer
tot koning van het gilde geïnstalleerd
worden. Nadat hij door het gilde met
een ‘lang zal hij leven’ was toegezongen
en er op de nieuwe koning was geproost
met een echt Gerwens gebrouwen Hei-
lig Kruisje (bier), kon er per huifkar
vertrokken worden om in Gerwen de
trotse koning te presenteren.
Op zondag 16 september trok het gilde
samen met de nieuwe koning op om de
gilde heer Pastoor Hans Vossenaar in
de nieuwe St Clemenskerk het 50-jarig
bestaan van de kerk te vieren. In een
bomvolle kerk kon iedereen genieten
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14
Powered by FlippingBook