week - page 14

WINNEN IS SPAREN
SPAREN IS WINNEN
MYSTERY JACKPOT
10 SEPTEMBER T/M 7 OKTOBER
EINDHOVEN
HEUVEL
Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 |
|
KOOPZONDAG
23SEPTEMBER
LAAT JE VERASSEN DOOR DE NIEUWSTE MODE VOOR MANNEN, IN MIERLO
ACCESSOIRES
EVENT
OPEN VAN
12:00-17:00
VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG.
Ander huis? De
beste keus maak je
met een goede
voorbereiding.
De beste online oriëntatie voor een
hypotheek heb je bij de Rabobank (WUA
onderzoek april 2018). Krijg direct een
compleet beeld van je financiële
mogelijkheden op
Rabobank.nl/wonen
Bezoek voor een gratis
oriëntatiegesprek ons
inloopspreekuur wonen: elke
maandag en donderdag 15-20u
Laan der Vier Heemskinderen 7 in
Geldrop.
* Alleen bij een rentevaste periode van 20 jaar. Kijk voor de overige
actievoorwaarden op Rabobank.nl/wonen
Nu met 20 jaar korting op je
hypotheek*
Veldsink Campus gaat voor groen!
Wie het bedrijventerreinDe Pinckart in Nuenenwel eens bezoekt, kan het niet
ontgaan: de bouw van de Veldsink Campus, een initiatief van Veldsink Groep.
Alle keuzes die gemaakt zijn om tot dit moderne en eigentijdse pand te ko-
men, zijn zorgvuldig getoetst aan de kernwaarden van Veldsink Groep en
haar maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Vanuit dit
oogpunt is heel bewust gekozen voor een ‘groene’, energiezuinige campus.
Zonnepanelen en LED-verlichting
Op het dak zijn 388 zonnepanelen geïn-
stalleerd, die een opbrengst van ruim
100.000 kWh per jaar gaan opleveren. Dat
is gelijk aan de energievoorziening van
ongeveer 30 huishoudens! Hiermee wekt
de Veldsink Campus voor het overgrote
deel haar eigen energie op. Om het ener-
giezuinige karakter extra kracht bij te zet-
ten, zal LED-verlichting de boventoon
voeren in het pand, waarbij ingezet wordt
op laag stroomverbruik en een lange le-
vensduur. Veldsink Campus ‘Ener-
gieke gastvrijheid’ is het uitgangspunt
voor de indeling en aankleding van de ver-
schillende ruimtes. Vanuit die optiek zal
de gehele campus een open en lichte uit-
straling krijgen in een modern en sfeervol
jasje. In combinatie met de genomen
energiezuinige maatregelen, maakt dit de
Veldsink Campus tot een aantrekkelijke
en inspirerende werklocatie.
De bouw van de campus zal over enkele
weken worden afgerond. Na een korte pe-
riode van inrichten zullen de medewer-
kers van VCN en Veldsink Adviesgroep
(beiden onderdeel van Veldsink Groep) er
hun intrede doen. Wist u dat de Veldsink
Campus ook huisvesting biedt aan colle-
ga-ondernemers? Er zijn nog enkele units
te huur. Nieuwsgierig naar de mogelijkhe-
den hiervan? Na de opening bent u van
harte uitgenodigd een kijkje te komen ne-
men in onze ‘groene’, gastvrije campus!
Bron: RdL augustus 1962
Uit de oude doos
60
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 14
Powered by FlippingBook