week - page 10

LINDEBLAADJES
CT KLUS
Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405.
Voor particulier en bedrijf.
LINDEBLAADJES
per
E-MAIL
opgegeven, worden
NIET GE-
PLAATST
indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.
KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-
Hoogte 200 cm p.m € 135,-
ANTRACIET EN GRIJS!
ALUMINIUM SCHUTTING!
ALUMINIUM POORTEN!
KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
PUZZELHOEK
Week 38
Horizontaal:
1 drasland 6 godendrank 12 jongen 14 vervoermiddel 16 jaartelling
18 netelige toestand 21 dochter van Cadmus 23 eetgerei 25 stuk hout 26 spoorrijtuig
28 mythologische figuur 29 loods 31 drinkgeld 32 bevel 33 vervoer 34 rekening-courant
35 opstootje 36 boksterm 37 inhoudsmaat 38 pensioenuitkering (afk.) 39 familielid
40 plaats in Gelderland 42 en wel 44 voedsel 46 Europese taal 47 heerser van Venetië
49 boom 51 gewicht 52 plaats in Duitsland 53 scheepsvloer 54 ontkenning
57 plaats in Overijssel 58 vorstentitel 60 bijbelse reus 62 kwajongen 63 op die plaats
Verticaal:
2 tweehoevig dier 3 voegwoord 4 wissel 5 bergweide 7 wandversiering
8 bemanning 9 blijkens de akten 10 vriend (Spaans) 11 vertering 13 jong dier
15 drank 17 herstel 19 stedenbouwkundige 20 plaats in Overijssel 22 Europees land
24 land in Europa 27 seniel 29 boei 30 gevaarte 39 plant 41 dondergod
43 Europese hoofdstad 45 deel van de voet 48 plaats in Japan 50 uniek
52 zwemvogel 55 roem 56 mager 59 persoonlijk voornaamwoord 61 ad acta
S P U R T E R G O R I L L A
T R A I D A S O D A L
R G C I R C U I T D L
E G E L S A T E R D I M E
E E N B O A F I K N E E
P A T I E N T A S R E G E N
E N
A G
R E P R I S E A R M O E D E
E R A G O M R E P S O K
M E R G E M A I L P O L S
I
A S P A G A A T P T
S D U P E A A R M E E
E V E N A L S P S A L T E R
8 3 2 6 1 4 5 9 7
7 5 1 2 8 9 3 4 6
4 6 9 5 3 7 8 1 2
6 7 3 8 9 5 4 2 1
2 9 8 1 4 6 7 3 5
5 1 4 3 7 2 9 6 8
1 8 7 9 2 3 6 5 4
9 2 6 4 5 8 1 7 3
3 4 5 7 6 1 2 8 9
Oplossingen wk 37
K P D P D I S T R I C T P I R
W S O P N T K N I E H O L T E
I G B R A N D L U C H T O O J
B R N E T S O T O E L A T E N
U E A P S O S B R L Z R S I A
S N A E R N G E O E A P S T K
D S E R E D E L R A K R A A L
N S I T T E L O K E E O A R O
A T S O H Y N N R H N Z K E P
H R I I C E I E C E T A P T G
A E V R A E I N E H M U L I E
A E E E R S A D C M O A C L E
R K L R E V U E H C E P K L S
D K E R E L R W E L I G I A T
O T T R L T S T I C H T I N G
P I STOOLSCHOT
Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
ACUUT
BRANDSTICHTER
DEFTIG
DOLGELUKKIG
EXTRACT
FINISH
FRAAI
HANDVEST
KACHEL
KLIMOP
KRACHTHONK
KRIEK
KWART
LASER
LATEX
LAYOUT
LEEUW
LUIER
LUNCHPAKKET
MANILLA
NOODAANSLUITING
OBJECTIEF
OOSTZEE
RECTOR
RENTESTAND
REPLICA
RETINA
SPLEET
STAAL
TABAKSPRODUCENT
TACKLE
TAIGA
TEKEN
TONEELLEIDER
TRIEN
TRONIE
VENUS
VERHEVEN
WAARNEMER
WATER
WENEN
G T T O N E E L L E I D E R U
N I A C I L P E R A E T N L S
I B B K D S T A A L T R U U A
T R A W K E I R K H S I N I F
I A K N E R F C W U E E L B E
U N S L I W A T E R V N R X I
L D P A A T R C I E D E T K T
S S R S G Y E O H G N R A P C
N T O E I N O R T T A C L O E
A I D R A S E U E C H O L M J
A C U U T V N S T E E O I
I B
D H C Z X E T A L U T R N L O
O T E K K A P H C N U L A K E
O E N E N E W A A R N E M E R
N R T D O L G E L U K K I G R
WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,-
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT
NUENEN
Los de
woordzoeker
hierboven op en stuur het antwoord op:
per email:
of
per post/brievenbus:
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres).
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
Winnaar:
Kruiswoord
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21 22
23
24
25
26 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 43
44
45
46
47 48
49
50
51
52
53
54 55
56
57
58 59
60
61
62
63
9 2
5
9
1 4
2
8 5 7
2
4
7
1
3
8
6
1
8 5 4
6
6 1
9
1
6 8
Sudoku
week 36, Mw. M. Wagner, Nuenen.
VEHANU VERWARMING
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J.
Verhappen, Sonseweg 5,
5737 RG Lieshout, telefoon
06-48273718.
ANDO
ONTZORGT
DOOR:
Verhuizing, Ontruiming
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude spullen.
Tel: 06 28832682.
www.
ando-verhuisservice.nl
LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS
Werkzaamheden: centrale
verwarming, airco, water,
gas & sanitair, badkamer
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking.
Tel. 06-51497161.
STEP AEROBICS!
LEKKER SPORTEN!
GRATIS proefles? Even bellen!
Woensdagavond 19.30 tot
20.30 uur en donderdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine.
Tel. 06 - 22 22 07 28.
FEESTJE?
HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25;
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-;
Verwarming, Drankkoelers,
tafels en stoelen etc. Bezorgen
mogelijk.
Mulders Verhuur,
Bruhezerweg 49, Helmond,
0492-510855 of 06-27175412.
ERVAREN ARTS verricht
rijbewijskeuring
bij u
thuis! Tel. 040-2844993.
REPARATIE
van was-,
droog- en koel-apparaten.
Tevens verkoop van AEG,
Siemens, Miele en Beko.
Zowel vrijstaand als inbouw.
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-nl. -
Uw specialist
AD IVITS
, tel.
040-2541803 / 06-14697792,
email:
GEVRAAGD:
vrijwilligers
voor ‘Het Tuincafé’ van de
Walburg Tuinen tijdens het
HERFSTWEEKEINDE op
6 en 7 oktober. Info: 040-
2449682 of
dewalburg@
hetnet.nl
T W E E D E H A N D S
SPEELGOED EN KIN-
DERKLEDINGBEURS.
150 kramen. 30 septem-
ber: Bongerd in Breugel.
7 oktober: Dreef in Aarle-
Rixtel 11.00 - 14.00 uur.
ZONDAG 30 SEPT.
SPIRITUELE BEURS.
11.00-17.00 uur, 4 lezin-
gen + verkoop. Den Tref
Alexanderhof 7 Hapert.
Entree € 5,- max. consult
€ 15,-. Kortingsbon
www.
stichting-deva.nl
ICT-ER MET DE VUT
heeft tijd over voor al uw
computer-, netwerk-, TV-,
zonnepanelenmonitoring-
en audio-installaties en/of in-
stellingen. Nuenen, tel. 040-
2952567 / 06-23854915.
Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect?
Van de
Weijer, De Hooge Akker 29,
Geldrop, tel. 040-2802390,
Wasmachine, koelkast, vaat-
wasser defect? Van de Weijer,
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390,
Gebruikte wasmachines en
drogers
met garantie.
Van
de Weijer,
De Hooge Akker
29, Geldrop (naast DAF),
tel. 040-2802390.
Witgoedapparaten met lichte
transportschade.
Witgoed-
specialist
Van de Weijer,
De Hooge Akker 29, Gel-
drop (naast DAF), tel. 040-
2802390.
PEDICURE:
ALTAGRACE
(Ook voor diabetes en reu-
ma) Lekker makkelijk ik kom
aan huis! Cadeaubonnen te
verkrijgen.Tel: 06-50571183.
TE KOOP:
Spaanplaten,
12mm, afm. 65,5 x 97 cm. Af-
halen € 1,00 per stuk. ± 250
stuks. Tel. 06-51 37 32 72.
GRATIS AF TE HALEN:
Pallets, Tel. 040-2831200.
040 - 304 64 23 |
|
BEZOEKADRESSEN: ONZE LIEVE VROUWESTRAAT 8 5623 PE EINDHOVEN | KLOOSTERSTRAAT 3 5671 BG NUENEN
FINANCIËLE PLANNING EN
INTEGRAAL ADVIES OP HET GEBIED
VAN HYPOTHEEK, INKOMEN
EN VERMOGEN
Jouw financiële rust
is ons vermogen
Niels Dokter en Marc van Heuven
GLAZENWASSERIJ
Ook dakkapellen en
reinigen van goten.
Tel. 06 - 53 41 06 92
040 - 283 88 56
Ruiterweg 13, Gerwen.
Kunststof-, aluminium-
en houten kozijnen
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -
Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen
Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
Smeren maar! En smeren,
dat kan Suus als de
beste. Oké, de appel-
stroop zit niet alléén
op haar boterham, maar
dat geeft niets hoor.
“Eet smakelijk allemaal.
Kinderopvang van nu,
herinneringen voor later.
INT. VERHUIZINGEN
EN TRANSPORTEN
TEL. 040-2831898
Opwettenseweg 72 5672AJNuenen T 040-2121314
Opwettenseweg 72 5672 AJ Nuenen T 040-2121314
Opwettenseweg 72 5672 AJ Nuenen T 040-2121314
Parkstraat 25a Nuenen 040 7440270
Traditional American Charcoal BBQ style
Kunt u ook nooit kiezen?
Dan kookt Janpieter voor u het heerlijke:
Parkstreet
Experience
een onbeperkte proeverij van smaakvermaakjes
in de vorm van kleine gerechtjes.
Natuurlijk kunt u ook komen genieten van onze
premium biefstuk gerechten, het adres voor de
echte biefstukliefhebbers.
Natuurlijk hebben wij ook heerlijke vis,
vegetarische en kindergerechten op onze kaart.
Al onze gerechten zijn Homemade!
Rond de Linde iedere donderdag
digitaal op
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14
Powered by FlippingBook