week - page 11

Rond de Linde
Nr. 34
Donderdag 23 augustus 2018
SPORT
Programma
VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Donderdag 23 augustus
DVS 1 - Nederwetten 1 . . . . . . . 20.15
Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668
KLAASEN |VANDEURSEN.COMWK34RdL
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 30 SEPTEMBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
DIVERSE MODELLEN WANDELSCHOENEN
LOWA
|
MEINDL
|
HANWAG
|
SALOMON
WANDELSCHOENEN
15•25%
tennisrackets
50%
RUNNING
15•25•50%
HELE COLLECTIE
ASICS
|
PUMA
|
NEW BALANCE
|
SALOMON
HELE COLLECTIE
BABOLAT
|
DUNLOP
HOCKEYSCHOENEN
&
STICKS
25•50%
VOETBALSCHOENEN
50%
SCHOOL
WORK • SPORT
OUTDOOR
B A C K T O
Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
Gratis parkeren voor de deur
Persoonlijke en deskundige
bediening
Vertrouwd adres sinds 1947
Bestellen 24/7
Gymclub Nuenen
Gymclub Nuenen is op zoek naar nieuwe leden. Vanaf september is er weer plaats
voor enkele dames, die op woensdagavond sportief bezig willen zijn. De les is van
20.30 uur tot 21.30 uur in de gymzaal aan de Mgr. Cuytenlaan. Een professionele
gymlerares begeleidt de groep. Heeft u interesse, kom gerust eens langs of neem con-
tact op met Jetty van Brussel (tel. 040-2834957) of Riekie Martens (tel. 040-2836401).
Mailen mag ook:
of
.
Japanse honkbalselectie
op bezoek bij HSCN
Afgelopen dinsdag 14 augustus was honkbalclub Nuenen (HSCN) het toneel
van een internationale jeugd honkbalwedstrijd. HSCN Junioren 2 trad aan
tegen een regionale jeugdselectie uit het Japanse Fukuoka.
van vakantie, blaakten van het zelfver-
trouwen. Echter werd het klassenver-
schil na een paar innings al snel duide-
lijk. HSCN ging al strijdend, kansloos
ten onder tegen deze hoogstaande
jeugdselectie.
Ondanks de einduitslag hebben beide
teams en het vele publiek genoten van
een prachtige honkbalwedstrijd. Met
deze mooie ervaring is er veel vertrou-
wen in het verdere verloop van de com-
petitie, die voor junioren 2 zaterdag 25
augustus weer van start gaat. Kom ge-
rust eens kijken naar deze mooie sport
of kijk op de website HSCN.nl. Mis-
schien is honkbal wel iets voor jou!
Een stad van meer dan 1,5 miljoen in-
woners, in het zuiden van Japan. Deze
jeugdselectie verbleef één week in het
Klooster in Aarle-Rixtel voor een trai-
ningskamp. Vervolgens speelden de
Japanners maar liefst zeven oefenwed-
strijden in de regio. De Japanse coach
vertelde dat naast het honkbal ook het
verkennen van een andere cultuur een
belangrijke reden was voor deze trip.
In contact komen met niet-Japanners.
Dat is zeker gelukt gezien de gezellig-
heid voor en na de wedstrijd tussen de
spelers, ondanks de taalbarrière.
Over de wedstrijd zelf kunnen we kort
zijn. Onze jongens, net allemaal terug
Japanse jeugdselectie op bezoek bij HSCN
C
L
U
B
N
U
E
N
E
N
H
O
N
K
-
E
N
S
O
F
T
B
A
L
H S C N
Sinds
Welko
Honk-
Gerwens paard
Nederlands reservekampioen
Het Nederlands kampioenschap voor trekpaarden is op 16 tot 18 augustus in het
Equestrian Centre de Peelbergen te Horst aan de Maas, gehouden. Het trekpaard van
Jan Smits uit Gerwen, Senne uit de Linde, is Nederlands reservekampioen geworden.
Het door de Koninklijke Vereniging `Het Nederlandse Trekpaard en de Haflin-
ger` georganiseerde kampioenschap leverde in zijn rubriek voor Senne al een eer-
ste plaats op. Daarna eindigde het paard, na een beoordeling door een driekoppi-
ge jury, tijdens een enerverende show bij de laatste drie. Vervolgens werd Senne
gekozen tot de reservekampioen van Nederland.
Kienen in Lieshout
Op vrijdag 24 augustus organiseert
Carnavalsvereniging de Raopers een
kienavond in het Dorpshuis aan het
Grotenhof in Lieshout. De avond be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open
om 19.00 uur. Iedereen is welkom.
Verrassend, leerzaamen effectief
Slaapyoga -
Yoga Nidra
Echte rust is een onmisbare partner
van slaap. Nidra betekent slaap. Yoga
Nidra is de yoga van de slaap. Yoga Ni-
dra oefeningen helpen je om werkelijk
tot rust te komen. Echte rust en slaap
zijn twee fysieke en mentale condities
die veel op elkaar lijken. Omdat ze ons
organisme helpen te herstellen van de
inspanningen van alledag, hebben we
ze beide nodig.
Echt rusten is iets anders dan op de
bank naar de tv kijken, een wijntje drin-
ken of een boek lezen. Echt tot rust ko-
men kun je leren. Yoga nidra helpt je
om er steeds beter in te worden. Be-
langrijk, want rust is de onmisbare
partner van slaap. Overdag of ’s avonds
zo’n twintig minuten oefenen vormt
een goede voorbereiding op een gezon-
de en welverdiende nachtrust.
‘Beter slapen met Yoga Nidra’ een 3
weekse training door Dorothée de
Rooij, incl. hand-out met handige tips
om te zorgen dat jij heerlijk kan slapen.
Data: 6, 13 en 20 september. Tijd: 19.30
- 20.30 uur. Tarief: € 50,-. Lokatie: Fy-
siofit, Vincent van Goghstraat 259 in
Nuenen. Schrijf je in en stuur een mail
naar
.
Gratis bridgeles
Ook dit jaar worden per 1 oktober 2018 weer gratis bridgelessen gegeven,
onder NBB-gediplomeerde leiding, In een rookvrije en gezellige omgeving,
zonder dat men verplicht is lid te worden van een club.
Doe Gezellig Mee Dag
bij NKV Korfbal
Tegelijk met de start van het nieuwe korfbalseizoen, wordt bij de Nuenense
Korfbal Vereniging de Doe Gezellig Mee dag georganiseerd op 8 september
voor alle kinderen in Nuenen en omstreken tot en met 12 jaar.
DOE GEZELLIG MEE DAG
NKV Korfbal Nuenen
Zaterdag
8 september
11:00 tot 14:00
Springkussen, stormbaan,
bootcamp, spellencircuit
met
prijsjes
, poffertjeskraam, É
Wettenseind 20,
Nuenen
NKV Nuenen
Alle kinderen
t/m 12 jaar
Nuenen c.a.
toernooi weer
nieuwe leven
ingeblazen
Het is alweer 10 jaar geleden dat de
Nuenense voetbalclubs voor aan-
vang van de competitie het Nuenen
c.a. toernooi regelden. Na de verhui-
zing van RKSV Nuenen in 2008 naar
sportpark de ‘Oude Landen’ is door
uiteenlopende oorzaken er geen
Nuenen c.a. toernooi meer geweest.
Er werd wel gebrainstormd door ver-
schillende leden van de clubs maar het
kwam er maar niet van.
Bas Lammers, oud voorzitter van
RKGSV speelde ook al enkele jaren
met die gedachte en nu komt het er
toch van.
Op zaterdag 25 augustus zal op sport-
park ‘Oude Landen’ het Nuenen c.a.
toernooi plaatsvinden tussen de selec-
ties van RKGSV, VV Nederwetten,
EMK en RKSV NUENEN.
Aanvang van de wedstrijden is om
14.00 uur en er wordt gespeeld op het
hoofdveld van RKSV Nuenen. De wed-
strijden duren 2 x 20 minuten.
Wedstrijdschema:
14.00 - 14.45 Nederwetten - RKGSV
15.00 - 15.45 Nuenen - EMK
16.00 - 16.45 Nuenen - Nederwetten
17.00 - 17.45 RKGSV - EMK
18.00 - 18.45 Nederwetten - EMK
19.00 - 19.55 RKGSV - Nuenen
De toegang is gratis en we zien voet-
balminnend Nuenen graag a.s. zater-
dag bij het Nuenen c.a. toernooi.
Loop nu met LONU
Maar liefst vier miljoen Nederlanders lopen hard, de hardloopsport is daar-
mee de snelst groeiende tak van atletiek in Nederland. Lopers hebben de
grote voordelen van het hardlopen ontdekt: je conditie verbetert, je weer-
stand neemt toe, je valt er van af, je humeur verbetert en je leert nieuwe
mensen kennen.
sisgroepen combineren verbetering
van de (loop)conditie met gezelligheid.
De kosten voor ‘Loop nu met LONU’
zijn € 25,00. Voor dit bedrag train je 12
weken lang op donderdagavond. Beta-
ling wordt op de eerste avond bespro-
ken, als je eerder stopt is er geen resti-
tutie mogelijk. Aanmelden is heel sim-
pel. Mail naar
en wij
nemen contact met je op. Na de defini-
tieve bevestiging kun je donderdag 27
september van start gaan. We ver-
wachten je dan om 19.30 uur bij het
LONU clubgebouw aan het Wet-
tenseind 28 in Nuenen (langs het fiets-
pad). We nemen dan samen de trai-
ning door en uiteraard is er ook tijd
voor informatie en adviezen. Rond
20.30 uur sluiten we af.
Ook voor vragen kun je terecht op in-
of op onze website www.
loopgroepnuenen.nl. Hier vind je ook
antwoorden op de meest gestelde vra-
gen. Aansluitend aan ‘Loop nu met
LONU’ verwelkomen we je graag als
lid. Je betaalt dan geen inschrijfgeld en
je ontvang een hoogwaardig loopshirt.
Als lid van LONU kun je twee keer per
week met de groep meetrainen (op de
dinsdag en donderdagavond), verder
worden er diverse loopactiviteiten ge-
organiseerd, waarvan de Gulbergen-
cross, de Van Goghloop en de club-
kampioenschappen, de meest bekende
zijn. Veel LONU leden doen mee aan
diverse nationale en internationale
loopevenementen, variërend van 5 tot
86 km, zowel verhard als onverhard
(Trail). Voor ieder wat wils.
Lopen bij LONU heeft nog een extra
groot voordeel; het is gewoon een
hartstikke leuke vereniging en je loopt
via leuke paadjes in en rondom Nue-
nen waar je op eigen houtje niet zo snel
komt. Prestaties zijn natuurlijk stimu-
lerend maar plezier staat bij LONU
voorop en nieuwe leden worden snel
in de vereniging opgenomen. Dit na-
jaar starten wij met ‘Loop nu met LO-
NU’. Deze startersgroep is bedoeld
voor diegene die wil beginnen met
hardlopen en nog helemaal geen erva-
ring heeft, of voor wie al een poosje
niet meer gelopen heeft en motivatie
zoekt om weer te beginnen. Voor deze
groep is geen loopervaring nodig. Wie
al zo’n 40 minuten, zonder onderbre-
king, kan hardlopen (ongeveer 5 km.),
kan deze startersgroep overslaan en
meteen aansluiten bij de reguliere trai-
ningsgroepen.
Het programma start donderdag 27
september 2018 en duurt 12 weken.
Loop jij mee? Onder begeleiding van
deskundige trainers loop je samen met
je maatjes 12 weken lang iedere don-
derdagavond bij LONU. Daarnaast
wordt geadviseerd dat je één, maar
liefst twee keer per week voor jezelf
loopt. Doel is om na 12 weken 30 mi-
nuten aan een stuk hard te kunnen lo-
pen en uit ervaring blijkt dat dit meest-
al wel lukt. Na ‘Loop nu met LONU’
kun je doorstromen naar de reguliere
trainingsgroepen. Dat zijn er vier, voor
ieder niveau één. De hoogste groepen
trainen vooral voor de prestatie, de ba-
Honkbal
Omdat nog niet iedereen kan bridgen.....
De mogelijkheid van extra oefenen en
spelen is evt. aanwezig. Daarnaast ont-
vangen de cursisten veel - eveneens
gratis - oefenmateriaal, alsmede de uit-
gewerkte spellen van de desbetreffen-
de week, bijv. per e-mail.
En... koffie een kwartje.
Wie een leuke hobby of tijdpassering
zoekt, wie op een prettige manier met
en onder mensen wil verkeren, wie wat
tijd wil investeren voor straks, later en
nóg later, kan voor informatie bellen:
040-2831187. De ervaring leert: niet te
lang wachten.
Ook diegenen die over een bescheiden
bridgekennis beschikken, maar op
herhaling willen of hun speelvaardig-
heid wensen te verhogen, kunnen op
dit nummer terecht.
De dag duurt van 11.00 tot ongeveer
14.00 uur en er zal van alles te doen
zijn op Wettenseind 20 bij NKV. Van
spelletjes in het zand op ons beach-
korfbalveld, tot bootcamp spellen en
een springkussen, voor iedereen valt
er wat leuks te beleven op deze dag.
Ook zal aan de honger gedacht worden
en zullen er traditiegetrouw poffertjes
te krijgen zijn bij de kantine van NKV.
Voor deze dag zijn uiteraard niet alleen
alle jeugdleden van NKV uitgenodigd,
maar ook alle andere kinderen uit
Nuenen en omstreken tot en met 12
jaar zijn van harte welkom om deze
dag mee te komen doen. Opgeven
voor deze dag is niet nodig en de en-
tree is gratis.
Zien we jullie ook op 8 september?
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12
Powered by FlippingBook