week - page 8

Nuenen kan het zelf(standig)
Onze zienswijze
De Provincie heeft het (dwingende) plan opgevat om Nuenen samen te voegen met grote buur Eindhoven. Wat
vinden we daarvan? Onderstaand in grote lijnen de zienswijze die het college aan de raad heeft voorgelegd. De
raad neemt in augustus een besluit over de definitieve reactie die naar de Provincie wordt gestuurd.
In het kort
• We kunnen het, voorlopig, heel goed zelf.
Er is echt
geen dringende reden Nuenen bij Eindhoven te
voegen.
• Er is geen visie voor de toekomst van de regio.
Wat
draagt de samenvoeging van Nuenen en Eindhoven
bij aan een sterke regio? En waarom alleen Nuenen
eruit pikken?
• Groter is niet altijd beter.
Niet alles is beter in een
grote(re) stad. Sommige dingen kunnen veel beter op
een kleine schaal worden geregeld.
• We willen zélf beslissen over de toekomst van
Nuenen.
En onze inwoners daarin een stem
geven. We zijn daarom tegen een gedwongen
samenvoeging.
We kunnen het zelf
Het laatste bestuurskrachtonderzoek toont aan dat we er heel goed in zijn alle
gemeentelijke taken en dienstverlening voor onze inwoners uit te voeren. Beheer
en onderhoud van openbaar gebied, wegen en riolering, afvalinzameling, maar
ook als het gaat over zorg en welzijn (Wmo en jeugdzorg), werk, uitkeringen, het
verstrekken van paspoorten en rijbewijzen…
Ons bestuur staat dicht bij onze inwoners. Dat vertaalt zich in kwalitatief betere
dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn dan dat dit bijvoorbeeld
in Eindhoven aan de orde is. Natuurlijk heeft Eindhoven met meer stadse
problematieken te maken zoals verslavings- en daklozenzorg, het weren
van criminaliteit en waarborgen van veiligheid etc. In die zin zijn Nuenen
en Eindhoven niet te vergelijken. Wat op zich nóg een reden is waarom
samenvoeging met Eindhoven niet voor de hand ligt.
Willen we dan koste wat kost zelfstandig blijven? Nee, helemaal niet. Sterker nog:
de gemeenteraad boog zich ook over de toekomst van Nuenen en gaf aan dat
een herindeling op termijn best wel eens nodig zou kunnen zijn. Waarbij een
fusie met een ander dorp dan eerder voor de hand ligt. Bovendien houden we in
het najaar een referendum om te horen hoe de inwoners van Nuenen nu echt
denken over deze herindeling. We willen die stem van de inwoners zwaar mee
laten tellen voor we besluiten hoe we verder willen. We willen de kans krijgen om
zélf vorm te geven aan onze toekomst en die niet van bovenaf (door de Provincie)
opgelegd krijgen.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook