week - page 7

Rond de Linde
Nr. 27
Donderdag 5 juli 2018
60
Foto’s Peter Coppens
Toneelvereniging Mariahout speelt
‘De Kleine Zeemeermin’
Een vrolijk sprookje in een nieuw jasje, dat brengen de jeugdspelers vanTo-
neelvereniging Mariahout op 8, 21 en 26 juli in Openluchttheater Maria-
hout. Het bekende sprookje van Hans Christian Andersen is speciaal voor de
groep spelers bewerkt. Naast vrolijke spelmomenten bevat het stuk ook een
modern thema; de plastic soep.
prinses Arial, die met haar prachtige
stem valt voor die knappe man met
twee benen. Haar moeder, de Koningin
van de zee, wil niets van deze liefde we-
ten. “Alle mensen zijn smerig en zorgen
ervoor dat het koninkrijk verandert in
een plastic soep.” Natuurlijk wil de drie-
koppige zee heks Arial wel helpen om
haar liefde te vinden. Met een handte-
kening kan dat wel geregeld worden. Dit
gaat waarschijnlijk niet helemaal goed.
Wil je weten hoe deze vrolijke, muzi-
kale voorstelling afloopt? Bezoek dan
‘De Kleine Zeemeermin’. De voorstel-
ling met haar mooie kleuren is ook
voor jonge kinderen geschikt maar
vanaf vier jaar is het verhaal goed te
volgen. Zelfs voor volwassenen is dit
sprookjesachtige avontuur een erva-
ring om intens van te genieten.
Speeldata ‘de Kleine Zeemeermin’:
zondag 8 juli 2018 en donderdag 26 juli
om 14.30 uur en zaterdag 21 juli om 19.00
uur in Openluchttheater Mariahout.
Waardevol afval
Al maanden zijn vrijwilligers van TV
Mariahout bezig met deze kleurrijke
voorstelling. Niet alleen tekst en mu-
ziek zijn speciaal voor de spelers ge-
schreven, ook de kostuums worden
voor alle spelers nieuw ontworpen en
gemaakt. Bijzonder is dat aan alle in-
woners van Laarbeek naar plastic afval
gevraagd is. Doppen van flessen en
netjes van bijvoorbeeld sinaasappels
en citroenen werden bij de Toneel-
vereniging ingeleverd. Materiaal dat
door de meeste mensen als waardeloos
wordt ervaren, is door creatieve kleer-
makers tot schitterende kostuums
‘omgetoverd’. Het is prachtig om te
zien hoe mooi kosteloos afvalmateri-
aal hergebruikt kan worden.
Zeemeermin verstrikt in plastic soep?
Het verhaal, gebaseerd op het bekende
sprookje, is speciaal voor de Toneel-
vereniging geschreven.
Een knappe, gespierde prins vangt een
mooie zeemeermin in zijn net. Het is
Uitzendingen LON-TV
Het programma van ons magazine
Nuenen Nú wordt voortaan dage-
lijks ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwer-
pen komen in de loop van week 27
en 28 (onder voorbehoud) in de
uitzending van Nuenen Nú:
• Internationaal Gipsyjazzconcert
Gerwen
• Nieuwe afleveringen serie
nieuwe raadsleden
• Brandweeroefening
• Open Dag Zorgboerderij
Krakenburg
• Inloopavond herindelingsont-
werp Nuenen en Eindhoven
Op donderdag 5 juli wordt de ex-
tra-raadsvergadering rechtstreeks
uitgezonden.
De tv-uitzendingen van Nuenen
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
De programma’s van LON TV zijn
ook te volgen via de livestream op
. Tevens
kunt u op deze website actuele
nieuwsberichten lezen en oude
LON-opnames bekijken. U kunt
alle reportages ook apart bekijken
op Facebook en via
.
com/lokaleomroepnuenen.
Heerlijke plek voor ontspannen eten en drinken
Brasserie/Café De Kruik
in Nederwetten bestaat 20 jaar
Door Caroline van Nes
In het centrum van Nederwetten, in de schaduw van de St. Lambertuskerk,
zorgenWilfred en Esther Clermonts dat het de gasten van Brasserie/Café De
Kruik aan niets ontbreekt. Ruim20 jaar geleden namen ze het stokje over van
de vorige eigenaar en sindsdien hebben ze veel zien veranderen. Wilfred en
Esther kenden elkaar net toen ze de kans kregen De Kruik over te nemen. Ze
kregen twee zoons en bouwden al snel een vaste klantenkring op. Het is nog
steeds het mooiste vak dat er bestaat, vinden zij.
Sinti Jazz Guitar Camp Gerwen:
gezellige en zeer muzikale week
Niet minder dan dertig gipsyjazz-muzikanten hebben de talrijke concert-
gangers bij ’t Huysven in Gerwen een onvergetelijke avond bezorgd. De 24
deelnemers aan het Sinti Jazz Guitar Camp Gerwen sloten de Masterclass af
met een virtuoos openlucht-concert.
gitaristen: Fapy Lafertin, Paulus Schä-
fer en Romino Grünholz. Woensdag-
avond bracht het gezelschap per
huifkar een bezoek aan windmolen De
Roosdonck in Gerwen en aan het Park
in Nuenen.
In 2019 eerste lustrum Guitar Camp
De muzikanten waren meer dan tevre-
den over het verblijf in Gerwen. Het
was een gezellige en vooral zeer muzi-
kale week. Een aantal van de cursisten
heeft al geboekt voor volgend jaar.
Gerwen is het hart van de gipsyjazz.
Daarom komen gitaristen uit de hele
wereld naar Gerwen. Volgend jaar
staat de vijfde editie van het Guitar
Camp op het programma en de orga-
nisatoren zijn nu al bezig met de voor-
bereidingen van een speciaal eerste
lustrum.
De ‘leerlingen’ waren 24 gevorderde
gitaristen afkomstig uit onder meer
Amerika, Australië, Denemarken,
Groot-Brittannië, Italië, Noorwegen,
Spanje, Tsjechië en natuurlijk ook uit
ons land. De gipsy-muzikanten Paulus
Schäfer, Fapy Lafertin en Romino
Grünholz ’schoolden’ als ware mees-
ters de leergierige deelnemers.
Openlucht-concert
Het Gerwense Guitar Camp is vrijdag-
avond 29 juni afgeslotenmet een open-
lucht-concert. De ‘leerlingen’ lieten
het publiek horen wat ze opgestoken
hebben van de meesters. Ook de mees-
ters traden op en nodigden daarbij en-
kele gasten uit. Vandaar dat er dertig
muzikanten op het concert-podium
verschenen.
Het motto van dit Guitar Camp luidde:
van wie kun je het beste gipsyjazz le-
ren? Natuurlijk van de beste gipsyjazz-
De topgitaristen Paulus Schäfer (links) en
Fapy Lafertin uit Sas van Gent…..
(foto Monique van Grunsven)
De deelnemers aan het Sinti Jazz Guitar
Camp bij Vincent van Gogh in het Park…
(foto Monique van Grunsven)
Onthulling Jan van Nuenen bank
avonden en doen mee met Happen en
Trappen en acties op sociale media en
momenteel loopt de Albert Heijn actie
weer. Maar dat is ook leuk, want dan
krijg je nieuwe gasten en we hopen na-
tuurlijk dat die nog eens terugkomen.
We hebben hier veel mooie feesten ge-
had. Bruiloften, familiefeesten maar
ook mogen we wel eens de koffietafel
verzorgen voor het afscheid van een
van onze vaste gasten. Dat vind ik wel
een hele eer, dat mensen zoveel ver-
trouwen in ons hebben.”
Piet Rendersbrug
Wat opvalt bij De Kruik is het ruimte-
lijke terras. De tafels staan zo opge-
steld, dat je lekker veel ruimte om je
heen hebt en niet, zoals in sommige
restaurants, bijna tegen de buren aan
zit. “We hebben hier de ruimte dus
daar maken we inderdaad goed ge-
bruik van”, zegt Esther. “Onze gasten
kunnen hier ook altijd makkelijk par-
keren of hun fiets goed kwijt. Er ko-
men ook weer meer wandelaars langs,
sinds in 2013 de Piet Rendersbrug is
geopend. Wij hebben daar veel profijt
van gehad, dat is een hele goede zet ge-
weest voor Nederwetten.”
Beugelbaan
Bijzonder bij De Kruik is de beugel-
baan, in Nederwetten ligt een van de
weinige echte beugelbanen die er nog
zijn in Nederland. “Beugelen is een
oud-Hollands spel, dat gespeeld kan
worden met groepen van 10 tot 60
mensen. Uiteraard verzorgen wij dan
een hapje en een drankje of een volle-
dig diner. Erg leuk ommet collega’s, fa-
milie of vriendengroep te doen.”
Vooral in de avonden en de weekenden
is het gezellig druk bij De Kruik. “We
zijn daarom op zoek naar een fulltime
kok en mensen voor in de bediening.
Wat er de komende 20 jaar gebeurt kan
natuurlijk niemand voorspellen, maar
we hopen nog wel een flink aantal jaren
mee te gaan hier. We willen in ieder ge-
val iedereen bedanken in het vertrou-
wen dat ze in ons hebben gesteld, zon-
der onze gasten hadden wij nu geen 20
jaar bestaan”, besluit Esther.
De onthulling afgelopen zaterdag van
een bank genoemd naar (de overleden)
Jan van Nuenen staat bij de hoek van de
sportvelden en de begraafplaats Oude
Landen.
Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail:
In de vorige aflevering konden jullie lezen waar de Nue-
nense jeugd bij gebrek aan een zwembad een frisse duik nam. Een hele
dag naar het zwembad was er voor de jonge boerenstand echter niet bij. Bij
warmweer moest er gewerkt worden op het land, want het was belangrijk dat
de oogst droog werd binnenge-
haald. En dat alles in de volle zon
en vaak met de hele familie. Op de
foto de boerenzonen Harrie van
den Nieuwenhof en Leo Kuijten op
de tractor aan het werk. De voor-
malige boerderij van de familie
Van den Nieuwenhof is nog intact
en staat op het Wettenseind 11.
Kijk ook eens in het boek Nue-
nen op het Randje op blz. 196.
Nieuwe bestuurder
de Zorgboog
start eerder
De raad van toezicht van de Zorgboog
heeft Coby Nogarede bereid gevonden
om eerder aan de slag te gaan vanwege
het onverwachte overlijden van be-
stuurder Ton Borghs. Coby Nogarede
start met ingang van 17 juli met haar
werkzaamheden in plaats van de ge-
plande 1 september. "We zijn blij dat
Coby eerder kan en wil starten met
haar nieuwe functie als voorzitter raad
van bestuur van de Zorgboog", aldus
Betty van de Walle, voorzitter raad van
toezicht. "Daarnaast zijn we gestart
met het zoeken naar een lid raad van
bestuur. Gezien onze recente ervarin-
gen, hebben we goede hoop dat deze
zoektocht voorspoedig zal verlopen."
“We hebben veel vaste gasten en het
gaat gelukkig nog steeds goed”, begint
Esther. “Maar het gaat niet meer van-
zelf. We hebben regelmatig speciale
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook