week - page 15

Rond de Linde
Nr. 27
Donderdag 5 juli 2018
SPORT
Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668
Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
Gratis parkeren voor de deur
Persoonlijke en deskundige
bediening
Vertrouwd adres sinds 1947
KLAASEN |VANDEURSEN.COMWK27RdL
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 15 JULI EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
BESTELLEN 24/7
ADVENTURE STORE
1500m
2
SPORT
&
OUTDOOR
BAD
&
BEACH
RECREATIE
BARBECUEN
OUTDOOR
KAMPEREN
SPORT
400 m
2
BAD
&
BEACH KLEDING,
SLIPPERS EN SANDALEN
PARTY GRILL
WANDELSCHOENEN
KLEDING - RUGZAKKEN
TENTEN - MEUBILAIR
SLAAPZAKKEN
RUNNING
BADMINTON
VOETBAL
HOCKEY
BIKING
O.A. ZWEMBADEN
WATERSCHOENEN ETC.
WEBER 20%
KORTING
UITGEKEERD IN
ACCESSOIRES
KOOPZONDAGEN
8 - 15 - 22 JULI 2018
van
12.00 - 17.00 UUR
Uitslagen paardensport spektakel
Zondag 1 juli werd op het landgoed van de familie Henkelman in Gerwen
een groots paardensportspektakel gehouden. De wedstrijd werd georgani-
seerd door Menvereniging De Coovelse Menners uit Nuenen.
Er verscheen een groots deelnemers-
veld van 63 aanspanningen en 14 rui-
ters afkomstig uit Nederland en België.
Om half 10 begonnen de ruiters de
strijd met elkaar aan te gaan voor de
winst in hun rubriek. Om 10 uur ver-
trok de eerste deelnemer van de bos-
weg in Nuenen naar het prachtige ter-
rein aan de tweerijtensedreef in Nue-
nen dat 3 km verderop lag en waar de
vaardigheidsproef uitgevoerd moest
worden. Na de vaardigheid gingen ze
5,5 km door de bossen van Nuenen en
door het centrum van Gerwen terug
naar de Bosweg in Nuenen waar ze na
een rust van 15 min aan de hindernis-
sen begonnen. Op het grote prachtige
veld lagen 2 veld hindernissen en 4
boshindernissen met een brug en een
waterbak.
Juventud
JO13-2
Kampioen
Op zaterdag 16 juni werd gevierd dat
JO13-2 van Juventud kampioen is gewor-
den. Het kampioenschap werd al op 26 mei binnenge-
haald in een zinderend slot van de competitie. Juventud moest uit tegen
Nuenen JO13-7 en lag op de laatste speeldag 3 doelpunten achter op SBC.
Juventud wist de wedstrijd te winnen met 7-0. De naaste concurrent SBC
wist maar met 2-0 te winnen waardoor Juventud met 2 goals verschil in de
eindklassering kampioen werd. Van de 11 wedstrijden werden er 9 gewon-
nen met een doelsaldo van 53 voor en 14 tegen.
Het kampioenschap werd uitbundig gevierd met een rit op de platte kar
door Gerwen en Nederwetten. Daarna stond er iets lekkers klaar in de
kantine. De spelers werden bedankt voor hun inzet en kregen door de lei-
ders een beker aangeboden als aandenken.
Nieuw erelid SDF Friends
Op zaterdag 23 juni is Anneke van Hoorn door de leden en het bestuur van
SDF Friends ,wegens haar grote verdienste voor de vereniging, benoemd tot
erelid. Dit gebeurde na een, mede door haar gegeven, Bo - workshop.
Zomer Challenge bij
TV Wettenseind van start gegaan
Vrijdagavond 29 juni is bij TVWettenseind de Zomer Challenge van start ge-
gaan met een gezellige tennisclinic georganiseerd door hoofdtrainer Bas
van der Leegte.
Laatste seizoen activiteiten bij BCL
Ook bij Badminton Club Lieshout loopt het seizoen ten einde. Met nog één
speelavond te gaan heeft de vereniging, met een aantal leuke en gezellige
nevenactiviteiten, alvast afscheid genomen van het seizoen 2017-2018. Ge-
lijktijdig moest het ook afscheid nemen van één van de vrijwilligers uit de
jeugdbegeleidingsgroep.
Veel inschrijvingen
Met ruim 40 inschrijvingen is de Zo-
mer Challenge nu al een succes te noe-
men. Verschillende spelers van de
voetbalverenigingen in Nuenen gaan
tijdens de zomerstop bij het voetbal nu
lekker tennissen om ook in deze maan-
den sportief bezig te zijn. Ook oud-le-
den en nieuwe inwoners van Nuenen
hebben de weg naar het park aan het
zich prima kan uitleven. Gelijktijdig
hebben de senioren een mooie fiets-
tocht gereden in de omgeving van
Laarbeek met tevens een bezoek aan
Outdoor Laarbeek. De senioren zijn
ná de fietstocht nog samengekomen
om te genieten van een goed verzorg-
de barbecue.
Anneke is lid vanaf het eerste uur. Zij
heeft bij het opstarten van de vereni-
ging hulpmiddelen en sportmatten
mee voorgefinancierd. Gedurende alle
jaren, nu reeds 24 jaar, heeft zij de
vereniging sterk gepromoot, stukjes
geschreven voor diverse weekbladen
en kranten. Ook heeft ze altijd enthou-
siast meegeholpen met het organise-
ren van allerlei festiviteiten zoals, open
dagen, jubilea, sportweekenden enz.
Ze heeft de website ontworpen en ge-
maakt en is tevens onze webmaster. In
2002 heeft ze haar 1e dan karate be-
haald. Jaren heeft Anneke de SDF-
jeugdleden lesgegeven. Ook is ze be-
stuurslid en secretaris geweest. Anne-
ke staat altijd klaar voor iedereen en is
zeer betrokken bij de club.
Haar benoeming tot erelid van SDF
Friends was voor haar een complete
verrassing, maar deze benoeming is
dik verdiend.
SDF Friends hoopt nog vele jaren met
haar te mogen samenwerken en te
sporten.
De Zomer Challenge is een nieuw ini-
tiatief van de KNLTB waar TV Wet-
tenseind dit jaar ook aan mee doet.
Deelnemers betalen in de maanden ju-
li en augustus een speciaal tarief en
krijgen meteen een officiële KNLTB-
tennispas waarbij ze op het park van
TV Wettenseind kunnen spelen, maar
ook mee kunnen doen met officiële
toernooien in de zomermaanden.
Seizoensafsluiting
Ter gelegenheid van het ‘einde van het
seizoen’ hebben de jeugd én de senio-
ren van Badminton Club Lieshout nog
een gezellig uitje gehad. De jeugd en
de jeugdbegeleiding zijn naar Out-
door Laarbeek geweest. Een gezellig
en uitdagend klimpark, waar de jeugd
Bianca Heuvelmans (r.) begeleid voor de laatste keer de jeugdgroep van BCL
Paardensport
De deelnemerslijst was goed gevuld
ondanks de hitte en de droogte waar-
door het zwaarder was dan voorgaan-
de jaren.
De organisatie kan terugkijken op een
geslaagd evenement. Een groot dank-
woord gaat uit naar de familie Henkel-
man voor het beschikbaar stellen van
het terrein en alle vrijwilligers, spon-
soren en deelnemers die dit evene-
ment mede mogelijk hebben gemaakt.
Zet de volgende evenementen alvast in
u agenda:
21 April 2019 ‘T Nuenens Paarden-
rondje.
7 Juli 2019 Impulsmarathon Nuenen.
Uitslagen
U1-pony
Linda Drost
Bram Lemmens
2-pony
Katrien Laenen
Marcel Coolen
4-pony
1ste Nick Weytjens
2de Kenny Kanora
1-paard
1ste Senne Peys
2de Piet Peepers
2-paard
1ste Jonas Corten
2de Johan van Hooydonk
4-paard
1ste Bram Chardon
2de Tom Leys
Ruiters pony
1ste Kim van der Meer
2de Mandy Roijakkers
Ruiters Paard
1ste Joyce Beerens
Badminton
Tennis
Wettenseind in Nuenen gevonden. Al
met al een supermooi resultaat waar
TVWettenseind enorm blij mee is. Dit
ligt in lijn met de groei die de afgelo-
pen twee jaar is ingezet door het be-
stuur en een grote groep vrijwilligers.
Tennisclinic
Afgelopen vrijdag kon iedereen die
zich had ingeschreven een tennisclinic
volgen om alvast te werken aan zijn of
haar tennis-skills. De clinic werd door
alle deelnemers als leuk, nuttig en
vooral gezellig ervaren. Na afloop
kreeg iedereen namens het bestuur
van TV Wettenseind een drankje aan-
geboden waarbij de eerste tennisaf-
spraken al werden gepland. Er werd
meteen een WhatsApp-groep aange-
maakt, zodat de deelnemers makkelijk
met elkaar kunnen afspreken de ko-
mende tijd. De verwachting is dat de
zomerleden tijdens de zomermaanden
veel op het park te zien zullen zijn. Op
vrijdag 7 september wordt de Zomer
Challenge afgesloten met een eind-
toernooi voor alle deelnemers.
De 1e avond van de Zomer Challenge
werd gezellig afgesloten met een bor-
rel en een korte uitleg over het nieuwe
digitale afhangbord dat vanaf 1 juli ge-
bruikt gaat worden bij de vereniging.
TV Wettenseind wenst alle zomerle-
den een hele fijne (tennis)zomer toe!
Vertrek jeugdvrijwilliger
Bianca Heuvelmans heeft afscheid ge-
nomen van de jeugd van Badminton
Club Lieshout. Bijna vier jaar heeft Bi-
anca de jeugd, als vrijwilliger, begeleid
en samen met hen de jeugdgroep weer
opgebouwd. Kort voordat Bianca be-
gon was de jeugdgroep immers erg
klein geworden. In de afgelopen paar
jaar is de jeugdgroep, weer behoorlijk
gegroeid en gesplitst in twee groepen:
een groep aspiranten (7-12 jaar) en een
groep junioren (12-18 jaar). Bianca
was in haar vrijwilligersperiode één
van de vrijwilligers die wekelijks de
sportende jeugd bijstond. Op haar kon
de vereniging altijd terugvallen: zij was
er immers ‘altijd’. Mede om die reden is
Bianca in januari 2016 benoemd tot
‘Vrijwilliger van het Jaar’.
Bij haar afscheid heeft zij mooie woor-
den ontvangen in een speech van voor-
zitter Stan van Vijfeijken, ten overstaan
van ‘haar jeugdleden’. Ook was er een
dank-geschenk namens het bestuur en
mocht Bianca iets lekkers in ontvangst
nemen namens alle jeugdleden, die
haar met lede ogen zagen vertrekken.
Bij haar afscheid als vrijwilliger heeft
Bianca de deur tóch nog op een kier la-
ten staan: de vereniging mag immers
altijd op Bianca terugvallen indien de
vereniging te weinig begeleiding heeft.
Zomeravond-
concert door
Paul Weijmans in
Van Gogh Kerkje
Op zondag 5 augustus is er in het Van
Gogh Kerkje aan de Papenvoort in
Nuenen een ‘Zomeravondconcert’
door Paul Weijmans.
Op deze avond zullen weer verstillen-
de pianoklanken klinken. Al improvi-
serend word je tijdens het concertje
meegenomen in het ‘eigen’ karakter
van zijn pianospel.
Elk jaar is er zo’n zomeravondconcert
met muziek, waarmee je op reis gaat,
rust en ruimte vindt, sferen oproept, die
doet denken aan Bach en Pärt, aan Glass
en soms een beetje ten Holt, maar voor-
al de eigen klank van de pianist.
Aanvang is om 19.30 uur en de toe-
gang is gratis. Na afloop is er een col-
lecte voor de ‘Wilde Ganzen’.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16
Powered by FlippingBook