week - page 14

Rond de Linde
Nr. 27
Donderdag 5 juli 2018
SPORT
Mathieu grijpt titel voor ogen
van Nuenense Wielervrienden
Het supertalent Mathieu van der Poel heeft op de BrabantseWal de nationa-
le titel wielrennen op de weg voor profs veroverd. Voor de ogen van een
groep enthousiaste Nuenense Wielervrienden klopte Mathieu de Jumbo-
Lotto-sprinter Danny van Poppel en titelverdediger Ramon Sinkeldam.
man Nuenenaar Steven Kruijswijk.
Voor de 31-jarige Steven Kruijswijk is
dit zijn vierde Tourdeelname en hij
mikt als kopman op de Top-5 in het al-
gemeen klassement.
De NWV gaan volgend jaar naar de
Tourstart in Brussel. Want de Tour de
France 2019 gaat in de Belgische
hoofdstad van start. Eerder al brachten
de NWV bezoeken aan de start van de
Tour in Utrecht (2015) en in Düssel-
Afgelopen zondag 1 juli waren de Nue-
nense Wielervrienden (NWV) present
bij het Nederlands kampioenschap op
de weg voor profrenners in het Bra-
bantse Hoogerheide. De wielervrien-
den en ook de talrijke andere wieler-
fans beleefden een prachtige wedstrijd
met een zeer spannend slot. In de ge-
boorteplaats van zijn vader Adrie van
der Poel liet zoon Mathieu (23 jaar) al
vijftig kilometer voor de finish zien dat
hij wat in zijn mars had. Hij sprong als
een duveltje uit een doosje weg uit het
peloton en kreeg een paar renners in
zijn kielzog mee: Danny van Poppel
(Jumbo-Lotto), Jan Willem van Schip
(Roompot-NL) en Dennis van Winden
(Israel Cycling Academy). In de slotfa-
se werden de vluchters teruggepakt en
Mathieu liet zien dat hij nog niet al zijn
kruit verschoten had. Hij klopte in een
zinderende sprint iedereen.
Tourstart 2019 in Brussel
In de Tour de France gaat Sinkeldam
aanstaande zaterdag 7 juli van start in
de kleuren van de Franse FDJ-ploeg.
Danny van Poppel maakt deel uit van
de Jumbo-Lottoformatie en is niet ge-
selecteerd voor de Tour. Het Jumbo-
Lottoteam start de Tour met als kop-
Huldiging op
het podium
met v.l.n.r.
Danny van
Poppel, Ma-
thieu van der
Poel, Matthijs
de Haan (Neder-
lands
kampioen
9-jarigen) en Ramon
Sinkeldam.....
Water, water, water….
drinkt winnaar Mathieu van der Poel!
Mathieu van der Poel wint de nationale
wegtitel bij de profs op de BrabantseWal.....
Foto’s Cees van Keulen
Meiden en jongens
Kom ook
voetballen
bij RKSV Nuenen
RKSV Nuenen is een levendige voet-
balclub en heeft met bijna 1000
jeugdleden de grootste jeugdafde-
ling van de regio, zowel bij de jon-
gens als bij de meiden. Toch kunnen
we nog nieuwe leden gebruiken in
onze teams. Zo zijn nog niet alle
meidenteams goed op sterkte en
zijn er ook nog wel wat plekken op
te vullen bij de jongens.
Veel van onze leden vinden voetballen
bij RKSV Nuenen zo fijn, dat ze er hun
hele leven blijven en dat willen we heel
graag zo houden, daarom:
• Heeft ieder team een eigen trainer.
• Trainen al onze teams twee keer per
week.
• Is er heel veel contact met en tussen
ouders.
• Hebben we een prachtig sportcom-
plex met drie kunstgrasvelden.
• Spelen we van hoofdklasse tot derde
klasse.
• Hebben we per leeftijdscategorie
meerdere teams op meerdere ni-
veaus.
• Hebben we nog plek bij zowel meiden-
als jongensteams.
Dus: Voor jou hebben we ook plaats in
een team waar je op eigen niveau kunt
spelen en waar je je helemaal thuis en
op je plek voelt.
Heb je belangstelling om bij RKSV
Nuenen te komen voetballen, of wil je
graag een aantal keren komen meetrai-
nen om het voetbalgevoel te ervaren?
Stuur dan een mailtje naar: voorzitter-
RKSV Nuenen
Sinds 1922 Dé voetbalclub in Nuenen
Koen van den Wildenberg
in top 20 van Nederland
Waar de junioren, jeugd en senioren zwemmers de Nederlandse kampioen-
schappen hebben als hoogst haalbare toernooi, zijn er voor de jongste zwem-
mers de jaargang nales. Daarvoor worden de beste minioren van Nederland
uitgenodigd waaronder Koen van denWildenberg van Z&PV Nuenen.
Top 20
Als eerste stond er voor Koen de 100m
rugslag op het programma en ondanks
een paar kleine schoonheidsfoutjes
wist hij als 22e aan te tikken en zijn
snelste tijd in een 50m bad ruim te ver-
beteren. Op de 100m schoolslag was er
vervolgens een 24e plaats, maar ook
hier wel in een nieuw PR. Na de mid-
dagpauze dook Koen het water in voor
de 100vrij en ook hierop werd hij 22e.
Gebrand om op zijn laatste afstand bij
de eerste 20 te eindigen, ging hij voluit
op de 50m vlinderslag en met 44.47
wist hij plaats 18 binnen te halen.
Vakantie
Met deze wedstrijd achter de rug is het
tijd voor Koen en zijn clubgenootjes
om vakantie te gaan houden. Maar hij
zal de ervaring die hij heeft opgedaan
zeker kunnen gebruiken als seizoen
2018-2019 op 20 augustus weer van
start gaat.
Zeer sterke wedstrijd
Bij de regionale finales begin juni had
Koen met twee zilveren en een bronzen
medaille zeer mooie resultaten neerge-
zet en mede daardoor zich geplaatst
voor de landelijke finale op 1 juli in het
50m bad in Dordrecht. Deze wedstrijd
is de sterkst bezette wedstrijd van het
seizoen en alleen al deel mogen nemen
is voor erg weinig zwemmertjes wegge-
legd. Ook voor toppers als Pieter van
den Hoogenband of Ranomi Kromo-
widjojo was deze wedstrijd in het verle-
den hun eerste landelijke wedstrijd met
alle spanning die daarbij komt kijken.
Koningschieten bij het
Gilde St.Anna Nederwetten
Hierna werd Adrie van Uden gehul-
digd voor het 25-jarig lidmaatschap
van het Gilde en kreeg hij een zilveren
schildje opgespeld, zijn vrouw Anky
kreeg prachtige bloemen overhandigd.
Daarna gingen we verder met schieten
om de Dorps Koning waar iedereen
aan mee mocht doen, afgelopen jaar
was het Marlon van de Sande. Ook
voor deze wedstrijd hebben we een
prachtige houten vogel, gemaakt door
Harrie Migchels, op 16 meter hoog op
de schutsboon staan. Het was weer een
Het openingsschot werd verricht door
wethouder mevrouw Hetty Tindemans,
gevolgd door Koning Toon de Brouwer
en volgens loting de andere gildeschut-
ters. Na een spannende strijd werd het
laatste stukje houten vogel naar bene-
den gehaald door Sjef Teunisse, die
hiermee voor twee jaar de nieuwe Ko-
ning is. Sjef, 79 jaar, is al een keer meer
Koning geweest en ook Nederlands
kampioen Wipschieten. In de 61 jaar
die Sjef lid is van het Gilde heeft hij heel
veel prijzen bij elkaar geschoten.
Jubilaris Adrie van Uden
Wielersport
Eerste editie van Nuenens
Muziekfestival een succes
drumfanfare Crescendo uit Krimpen
aan de Lek zorgden zij voor een fantas-
tisch concert en lieten zij een geweldi-
ge show zien op het hoofdveld van
RKSV in Nuenen.
Vele bezoekers genoten op deze zonni-
ge zondagmiddag van een grandioos
spektakel.
Een festival vol met muziek, show en
dans georganiseerd door 4 Nuenen-
se muziekverenigingen, Drumfanfare
Jongleven, Showkorps O&V, Brass
Band Nuenen en het Gerwens Mu-
ziekkorps.
Samen met gastoptredens van Jong
Exempel uit Empel, UC Dance en
dorf (2017) en ook aan de start van de
Giro in Apeldoorn (2016). Voor 2019
staat in ieder geval Brussel op het
NWV-programma.
Belangstelling voor
NuenenseWielervrienden?
De Nuenense WielerVrienden (NWV)
hebben voor dit wielerseizoen al een
bezoek gebracht aan het WK baan-
wielrennen in Apeldoorn, aan de Am-
stel Gold Race, de Kermis Ronde van
Luyksgestel en afgelopen zondag dus
aan het NK wielrennen op de weg voor
profs in Hoogerheide. Belangstellende
wielerfans kunnen voor informatie
over de Nuenense WielerVrienden
(NWV) terecht bij de bestuursleden
René Coolen, Martien Jansen, Jan van
Maasakkers en Jan Wesenbeek of via
.
Zwemmen
Starten
met hardlopen?
Altijd al eens willen hardlopen? Ben
je beginner of heb je al wat erva-
ring? Heb je al een poosje niet meer
gelopen en zoek je motivatie om
weer te beginnen? Dan is ‘Loop nu
met LONU’ iets voor jou!
Het programma start 27 september
om 19.30 uur en duurt 12 weken.
Loop jij mee?
Aanmelden:
. Kosten: € 25,-
Informatie:
Loop nu met LONU Lo
Starten met hardlopen?
Altijdaleenswillenhardlopen?
Ben jebeginnerofheb jealwatervaring?
Heb jealeenpoosjenietmeergelopenenzoek jemotivatie
omweer tebeginnen?
Dan is
‘LoopnumetLONU’
ietsvoor jou!
Hetprogramma start 27 september
om19:30uurenduurt12weken.
Loop jijmee?
A
K
osten:€25,-
S
Infor
ww
Aan
info
Kos
Helaas zijn er nog steeds mensen die hun tuinafval in de bossen ‘kwijtraken’. In de bossen
tussen Nuenen en Stiphout lagen afgelopenweek diverse buxusstruiken op een plek waar
ze niet horen te liggen. Het laten ledigen van je GFT-bak (van 240 liter) kost tegenwoordig
€ 1,- en er staan in de gemeente Nuenen c.a. korven om tuinafval te deponeren…….
Zondag 1 juli om13.00 uur was het dan zover: het Koningschieten bij het Gil-
de St. Anna Nederwetten. Het was prachtig weer en het gildeterrein zag er
fantastisch uit. Er kwam na ruim 400 jaar een Keizer. Traditioneel wordt er
om de 2 jaar om een nieuwe Koning geschoten. Nu was het extra spannend
omdat Toon de Brouwer na 4 jaar Koning te zijn geweest zich tot Keizer voor
het leven kon schieten.
spannende strijd die werd gewonnen
door Frans Konings, die dus één jaar
de Dorps Koning is. We sloten de dag
af met het viertal Wipschieten, dit is
voor de echte scherpschutters en daar
uit kwamen dezelfde winnaars als vo-
rig jaar: Marlon van de Sande, Andre
Renders, Mark Spaan en Erwin van de
Velde. Het was een prachtige dag.
13 t/m 22 juli
Landgoed Gulbergen
Nuenen
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16
Powered by FlippingBook