week - page 13

Rond de Linde
Nr. 27
Donderdag 5 juli 2018
60
ACTIVITEITENAGENDA
Opgave activiteitenagenda via
onder vermelding van ‘activiteitenagenda’
Kerkberichten
Bernhardstraat 4 | Nuenen
040 284 1550 |
In samenwerking met Yarden
Afscheid nemen
begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.
Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast
geven bij de verwerking van uw verdriet.
Sigrid Hielkema-Tas RU en
Thijs van den Biggelaar RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a.
t/m zaterdag 7 juli
Collecte
Showkorps Oefening & Volharding
Donderdag 5 juli
20.00 uur Jubileum De Stam Gerwen
Wim Daniëls over De taal van de fiets
wielercafé De Stam, Gerwen
Vrijdag 13 juli
20.15 uur Zomerconcert Vasiliev Ostrov
uit St.-Petersburg.
De Regenboog, Sportlaan Nuenen
Zondag 15 juli
10.00 uur De Wettense zomermarkt
Koppeldreef te Nederwetten
11.00-16.00 uur Landelijke Open Imkerijdag
Maandag 16 juli
11.00-13.00 uur Modehuis Rovers
verkoop kleding Jo van Dijkhof
Woensdag 18 juli
15-jarig bestaan Café De Stam in Gerwen
Zaterdag 21 juli
19.00 uur De kleine zeemeermin
Toneelvereniging Mariahout
Open Lucht Theater Mariahout
Zondag 22 juli
Tribute To The Cats Band
Open Lucht Theater Mariahout
Donderdag 26 juli
14.00-16.00 uur Kienen!!
17.00 uur Eten wat de Pot Schaft
Jo van Dijkhof
Donderdag 26 juli
14.30 uur De kleine zeemeermin
Toneelvereniging Mariahout
Open Lucht Theater Mariahout
Woensdag 1 augustus
Doorkomst Fiets3daagse Asten
route via Collseweg, Langhei, Gulberg, Baroniehein,
Heiderschoor, Broekstraat, Kaldersdijk, Oudvensestraat,
Geldropseweg en Industrieweg in Nuenen.
Zondag 5 augustus
19.30 uur Zomeravondconcert
door Paul Weijmans.
Van Gogh Kerkje
aan de Papenvoort in Nuenen
Donderdag 8 t/m vrijdag 10 augustus
Kindervakantieweek Gerwen
Terrein aan De Huikert 35
13 t/m 17 augustus
10.00-16.00 uur Kindervakantieweek
Nuenen
Sportpark De Lissevoort, Lissevoort 6
Dinsdag 14 augustus
10.30 uur Cultuur Overdag
film ‘Manchester by the Sea’
Het Klooster
Zondag 19 augustus
10.00-23.30 uur KPJ Touwtrekken over water
weiland op de hoek Oude Torendreef
en Hoekstraat in Nederwetten
Zondag 19 augustus
10.00-17.00 uur VAG techniek
Ronde van Nuenen
route door centrum van Nuenen en
start en finish t.h.v. Park 1
25 en 26 augustus
Jaarlijkse grote boekenmarkt
De Weverkeshof
H. Clemenskerk Nuenen
Weekenddiensten
Zondag 8 juli 09.30 uur: viering, paro-
chiekoor, voorgangers pastor J. Vosse-
naar en pastoraal werker P. Peters.
Misintenties
Grada van de Laar - Donkers; Harrie
en Tonia Reijnders - Smulders; Jan en
Drieka de Louw - van Happen; Geert
Haex; Theo Saris; Jeanne Straathof -
Scholtes; overleden familie IJzermans
- van den Eijnden; Toos Hurkmans -
Damen en overleden familieleden; Ti-
ny en Harrie van der Horst; Marjo de
Boer - Sanders (vanwege sterdag); Jac
Geven; Tineke van Gestel - Maas en
Joris; Harry Schmitz.
Mededelingen
In onze parochie is gedoopt Fenna
Stultiёns, Berg 3. Wij wensen de fami-
lie van harte proficiat en veel geluk.
In onze parochie is overleden Jo Mi-
chiels, Lange Akker 40. Wij wensen de
familie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.
Komend weekend is het kermis in
Nuenen. Vanaf woensdag 4 juli t/m 11
juli is de Clemenskerk en pastorie in
Nuenen moeilijker bereikbaar.
Vakantieperiode
Vanaf het weekend van 7 juli begint de
vakantieperiode, ook voor onze paro-
chie. Dit houdt in dat er geen zaterdag-
vieringen zullen zijn en het secreta-
riaat alleen op dinsdag en vrijdag van 9
tot 12 geopend zal zijn.
St. Clemenskerk Gerwen
Zondag 8 juli 11.00 uur: viering met
volkszang, voorgangers werkgroepleden.
Misintenties
Theo van Duppen en Clasina van Dup-
pen - Heijl; Dora van den Boomen -
Scheepers; Theo Knoops, vanwege
verjaardag.
Mededelingen
Nu in de vakantieperiode gelieve de
misintenties uiterlijk donderdagavond
in de brievenbus van de kerkdeur te
Gerwen te deponeren, in plaats van
zondags vóór 12 uur.
H. Lambertuskerk Nederwetten
Zondag 8 juli 9.30 uur: viering, volkszang,
voorgangers leden van de werkgroep.
Misintenties
Martien v.d. Wetering; Jan v.d. Loo.
De Regenboog
Zondag 8 juli: ds. A. Rebel. In de zo-
merperiode is er geen kinderneven-
dienst, maar wel een opvang in de
kerkzaal. De collecte is voor de ZWO
actie in Oeganda. Uwordt uitgenodigd
om deze dienst met ons mee te vieren.
Na afloop van de dienst is er koffie en
thee. Zoals altijd bent u op donderdag
tussen 10.00 en 12.00 uur welkom in
het Open Huis voor een kop koffie en
ontmoeting met anderen. Voor meer
informatie: zie website/Facebook.
Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm
van de Romeinse ritus’, volgens decreet
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 5 juli. 17.30 uur Lof; 18.30
uur H. Mis, H. Antonius Maria Zacca-
ria, belijder.
Vrijdag 6 juli. 17.30 uur Lof; 18.30 uur
H. Mis, Eerste Vrijdag van de maand,
votiefmis van het H. Hart van Jezus.
Zaterdag 7 juli. 08.30 uur H. Mis, Eer-
ste zaterdag van de maand, feest van
Onze Zoete Vrouw van Den Bosch; ge-
dachtenis van H. Cyrillus en Methodi-
us, bisschoppen en belijders; daarna
uitstelling tot 12.30 uur.
Zondag 8 juli. Zevende zondag na Pink-
steren. 10.30 uur gezongen Hoogmis.
Maandag 9 juli. 18.30 uur H. Mis, h.
Martelaren van Gorcum.
Dinsdag 10 juli. 18.30 uur H. Mis, de ze-
ven H. Broers, martelaren, en Rufina en
Secunda, maagden en martelaressen.
Woensdag 11 juli. 7.15 H. Mis, gedach-
tenis H. Pius I, paus en martelaar.
Taizé-vesper
in het
Van Gogh Kerkje
Komende zondag 1 juli is er weer een
Taizévesper in het Van Goghkerkje in
Nuenen. Het is de laatste viering voor
de zomervakantie. Straks breekt de tijd
weer aan om te genieten van alle din-
gen om ons heen. Soms zien we toe-
komst met goede verwachting tege-
moet, soms zien we het minder roos-
kleurig in. Het thema van de vesper is
het ‘Wees niet bang, maar vertrouw’.
In het sfeervolle kerkje is er voldoende
ruimte voor momenten van stilte, voor
momenten van denken en ook voor
momenten om de liederen uit Taizé te
zingen. Deze liederen zijn eenvoudig en
mooi van melodie. Het zijn korte melo-
dieën en worden een aantal keren ach-
ter elkaar gezongen, ze worden ook wel
ervaren als een mantra. Paul Weijmans
begeleidt op de piano.
De vesper is in het sfeervolle kleine
kerkje aan de Papenvoort in Nuenen
en begint om 19.30 uur. Vooraf is er
pianomuziek.
Maand juli
WSV-wandeling
Zondag 09.00 uur, woensdag 19.00 uur
parkeerplaats aan de vijverzijde
bij het gemeentehuis
Elke tweede zondag v.d. maand
14.00-17.00 uur Ierse sessies
Weverkeshof,
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen
Elke laatste zondag v.d. maand
20.30 uur De Liederentafel
café Schafrath Nuenen
Elke dinsdag
13.00 uur Beweegroute in groepsverband
Fysiotherapie Kwiek,
Vincent van Goghstraat 139, Nuenen
Elke dinsdag en woensdag
Di. 9.30-12.30 uur. Wo. 19.30-21.30 uur
Foto expositie historische boereninterieurs
het Heemhuis van De Drijehornick,
Papenvoort 15A
t/m oktober
Elke tweede woensdag en
laatste zondag van de maand
13.30-17.00 uur Van Goghkerkje open
Papenvoort Nuenen
Vrijdag 6 t/m dinsdag 10 juli
Kermis Nuenen
Centrum Nuenen
Zaterdag 7 juli
11.00-15.00 uur Honing slingeren
Dorpsboerderij Weverkeshof
14.00-01.00 uur Roze Zaterdag
Vincent van Goghplein Nuenen
Zondag 8 juli
14.30 De kleine zeemeermin - Toneelver.
Mariahout. OpenLuchtTheater Mariahout
15.00 uur opening zomerexpositie 2018
Atelier Ruimte in Beeld, Dubbestraat 9a
Donderdag 12 juli
De avonturen van Pinokkio
OpenLuchtTheater Mariahout
Donderdag 12 juli
10.30 uur Cultuur Overdag - film ‘Secret in
their Eyes’. Het Klooster
14.00-16.00 uur Kienen!! 17.00 uur Eten
wat de Pot Schaft. Jo van Dijkhof
Vrijdag 13 t/m zondag 22 juli
Openlucht tuinbeurs Bloem & Tuin
voormalige steenoventerrein
van landgoed Gulbergen
Cabaret en politiek. Het verschil ertussen is vaak onduidelijk. Eenmooi voorbeeld daarvan
is de ingezonden brief van de heren Pijs en Leemans in uw blad van 28 juni. Het betreft een
oproep aan de Nuenenaren om de provincie per brief te vragen om Nuenen te laten over-
nemen door Eindhoven. Dat is politiek denk je dan. Beide heren zijn immers door de Nue-
nenaren overgeslagen bij de laatste verkiezingen. Maar ze willen waarschijnlijk toch ér-
gens op het pluche zitten. Dan heb je in een grotere gemeente als Eindhoven vast meer
kans zullen ze gedacht hebben.
Maar dan vullen ze hun oproep aan met voorbeelden van redenen die de Nuenenaren
kunnen gebruiken om de provincie te overtuigen van hun beweegredenen voor de over-
name. Stuk voor stuk redenen waarbij je denkt: het is tóch cabaret! Dat ik altijd naar een
ziekenhuis in Eindhoven ga bijvoorbeeld. Ik weet niet waarom dat dan een reden is om
Nuenen dan maar bij Eindhoven te voegen? Zelf ga ik naar het ziekenhuis in Geldrop als
het nodig is, dus daar kunnen we dan net zo goedmee fuseren. Of dat de OZB veel lager is
dan inNuenen. Die is inderdaad een béétje lager, maar wie heeft opgelet weet dat Eindho-
ven die fors wil gaan verhogen (je moet je wanbeleid toch érgens van betalen nietwaar?).
En zo zijn er nog meer kolderieke suggesties: bepaalde Eindhovense straten hebben hun
eigen karakter behouden, door Glow is Eindhoven de evenementenstad vanNederland en
voetballiefhebbers weten dat PSV uit Eindhoven komt. Zo lust ik er natuurlijk nog wel een
paar. In Giethoorn zijn nog veel meer straten die hun eigen karakter hebben behouden
dan in Eindhoven. Mooiere verlichting dan bij Glow heb je in Parijs. En de liefhebbers van
écht voetbal zijn natuurlijk fan van Ajax. Zo bezien lijkt het me eigenlijk nog logischer om
de provincie te vragen om samen te mogen gaanmet Amsterdam.
Geld weer terug
Afgelopen woensdag heeft de heer Peter
van den Berg mij een envelop met geld
kunnen overhandigen die ik een aantal
weken geleden ben verloren in Nuenen.
Hij heeft een advertentie in jullie blad ge-
plaatst met een aantal vragen ommij zo te
kunnen vinden. Een aantal collega’s van
de Akkers in Nuenen hebben mij hierdoor
kunnen tippen en zodoende kon ik dus
contact met hem opnemen. Zo kon hij het
geld teruggeven aanmij.
Peter mijn hartelijke dank en fijn dat er zo’n
eerlijke mensen in Nuenen wonen.
CarenMannens
(adres bij redactie bekend)
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naam en adres van de inzenders.
Uit de inzendingmoet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht omde ingezonden brieven in te korten.
Ingezonden brieven
Films in juli en augustus
Ook in de zomermaanden vertoont Cultuur Overdag lms in Het Klooster!
Donderdag 12 juli: lm‘Secret in their Eyes’
Een team van FBI-onderzoekers, Ray en Jess (Julia Roberts), raakt verscheurd
wanneer ze ontdekken dat de tienerdochter van Jess op brute en onverklaarbare
wijze is vermoord. Dertien jaar later, na altijd op zoek te zijn geweest naar de on-
grijpbare moordenaar, heeft Ray een nieuw spoor ontdekt waarvan hij zeker is dat
hij de zaak kan oplossen. Maar niemand is voorbereid op het onbeschrijfelijke ge-
heim dat laat zien wat de vernietigende effecten van wraak kunnen zijn.
Dinsdag 14 augustus: lm‘Manchester by the Sea’
De film vertelt het verhaal van de familie Chandler, een arbeidersgezin. Nadat
zijn oudere broer Joe (Kyle Chandler) plotseling komt te overlijden, krijgt een
stugge klusjesman Lee (Casey Affleck) de voogdij over zijn 16-jarige neefje Pa-
trick (Lucas Hedges). Lee keert terug naar zijn geboortedorp om voor hem te zor-
gen. Daar, in de omgeving waarin hij is opgegroeid, wordt hij herinnerd aan een
tragisch verleden met zijn vrouw Randi (Michelle Williams).
Aanvangstijd van de films: 10.30 uur. Toegangsprijs: € 6,50 (inclusief koffie/thee).
Toegangskaarten zijn te koop op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie van
Het Klooster. Informatie over alle activiteiten van Cultuur Overdag is te vinden op
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16
Powered by FlippingBook