week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
De enige échte Nuenense krant
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren tekst:
• Aanleveren advertenties:
Eerste Virtual
Reality Room
geopend bij
IT Pro in Nuenen
Steven
Kruijswijk
beklimt de
Nuenense Berg
Derby
Nederwetten -
Gerwen
Jaargang 60 • Nr. 19 • 9 mei 2018
T
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuene
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
r
f tuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de servi
t rew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
GerwenZO! heeft nog enkele
tweekappers en vrijstaande
bungalows te koop.
Bezoek ons informatiecentrum en kom
alles te weten over prijzen, materialen
en het uiterst duurzame karakter van
deze prachtige woningen!
INFOCENTRUM OPEN OP:
dinsdag:
16.
00
- 20.
00
donderdag: 14.
00
- 17.
00
zaterdag: 10.
00
- 12.
00
of op afspraak.
INFOCENTRUM
Ter Warden 30 - Gerwen
040 - 34 00 009
gerwenzo
BOUWRIJP MAKEN
BEGONNEN!
40 jaar liedjes
Gerard van Maasakkers
thuis in Nuenen op z’n best
Door Nannie van den Eijnden
wee prachtige concerten gaf Gerard zaterdag en zondag inHet Kloos-
ter. Hij sluit zijn theaterseizoen en programma altijd in de lente in
Nuenen af. Dit jaar loopt zijn programma ’40 jaar liedjes’na de zomer
echter door tot december. “Het gaat zó verschrikkelijk goed, er komt veel
volk op af. Dat is alleen maar fijn”zegt hij.
Bij de oude lindeboom in Het Klooster
kijkt Gerard terug. “Hierover heb ik
nog een liedje gezongen, toen de boom
werd verplaatst en de kerkuil eruit
vloog” memoreert hij. Gerard kijkt
echter ook vooruit: “Ik vind het leuk
om liedjes te maken en wil dat blijven
doen. Na dit programma neem ik weer
een half jaar de tijd en kom ik in sep-
tember 2019 met een nieuw program-
ma. Over wat ik zie, wat me ontroert of
waar ik me kwaad over maak. Dat ont-
wikkelt en vernieuwt zich steeds. De
rode draad ben ik. Volgend jaar word ik
70” glimlacht hij. Een optreden in Nue-
nen wordt goed gepland en zo’n week-
end is tamelijk vol, met de voorberei-
dingen voor twee concerten. Familie en
vrienden zijn bij een concert aanwezig.
“Ik was even bij Bruna en kwam beken-
den tegen. Door gezichten te zien ko-
men herinneringen aan vroeger boven,
die liggen altijd onder de oppervlakte.
Het is fijn om weer in Nuenen te zijn”.
Het concert
Gerard maakt heel ontspannen en met
humor contact met zijn publiek: “Zitte
goed, zie de ut goed, hur de ut goed,
staat ie uit? We gaan racen door 40
jaar liedjes! Het was lastig kiezen uit
160 nummers. Dat lijkt misschien niet
veel, maar dat zijn er toch vier per
jaar” lacht hij.
Als de tonen van ‘Deze jongen’ zijn ver-
stomd, roept Gerard in herinnering
hoe hij eruit zag toen hij als muzikant
begon: “Ik had een baard, een pijp en -
wijzend naar zijn hoofd - krullen”. Toen
hij na drie jaar akoestische gitaarmu-
ziek overstapte op wat stevigere, elek-
trische muziek - net als Bob Dylan in
die tijd - zeiden ze tegen hem dat hij
Gerard niet meer was. “Zoiets komt
hard aan. Toen ben ik voor mijn baan
bij Omroep Brabant naar Nieuw-Zee-
land vertrokken en heb daar interviews
gehouden met mensen die waren ge-
emigreerd. Daar heb ik ook liedjes ge-
schreven, zoals dit: Land van zand”.
Na dit liedje slaat Gerard een brug naar
de Berg en zingt hij ’19 in 68’, waarna
liefdevolle herinneringen aan zijn ou-
ders volgen - samen met zijn moeder
zingen in de keuken, met haar naar de
kerk gaan en het ‘dragen’ van zijn vader
toen hij hulpbehoevend werd - met de
nummers ‘Liedje van altijd’ en ‘Dragen’.
Zingend verhaalt Gerard over zijn le-
ven met leuke en ontroerende anekdo-
tes tussen de liedjes door; 25 jaar Bu-
del, de liefde, als het niet goed gaat met
de liefde, thuis voelen in Gent… alles
wat hem raakt komt voorbij, krachtig
en kwetsbaar tegelijk. Puur en door-
leefd. Gerard rijgt zijn parels prachtig
aan elkaar: ’Een handvol vrienden’, ‘De
stilte’, ‘Salve Regina’, ‘Water en lucht’,
‘Gij en ik’ en het liedje ‘Zomaar onver-
wacht’, waarvoor hij in 2012 zijn eerste
Annie M.G. Schmidtprijs ontving.
Daar is hij trots op. “Het is gelukt om
een liedje in mijn repertoire te vinden
dat we allebei mooi vinden” grapt Ge-
rard en dan zingt hij samen met Frank
Cools het gevoelige ‘Kan de deur nie
dicht’. Zonder ‘Hee, gaode mee’ was
Nieuwe raad zit weer vol
tegenstellingen
Door Gerrit van Ginkel
De eerste bijeenkomst van de nieuwe raad op 3 mei beloofde al weinig
goeds voor de toekomst. Opnieuw stonden de coalitie en oppositie lood-
recht tegenover elkaar.
wijze door de vakantietijd. “We gaan
niet voor een gedwongen annexatie”,
vond Hein Kranen.
De Combinatie vond meepraten om
de belangen van de burgers te beharti-
gen erg belangrijk.
W70 vertrouwde de Provincie niet en
zag geen garanties voor afspraken nu,
vond Peter van Leeuwen. Mevrouw
Gaby Scholder vroeg zich af waarom
de coalitie niet wilde meewerken.
De motie om in gesprek te gaan werd
verworpen omdat W70, GroenLinks,
CDA en SP tegen waren en die partij-
en vormen een meerderheid.
Voor veel fracties was een raadsbrede
zienswijze als de Provincie met de sa-
menvoeging komt op 15 mei, een veel
gehoorde wens.
Het wordt voor deze raad een eerste
krachttoer om een gezamenlijke
zienswijze (gefundeerd protest) af te
leveren in Den Bosch. Nuenen slaat
wel een heel slecht figuur als die ziens-
wijze niet door alle fracties wordt on-
derschreven.
Er werd een motie ingediend door de
VVD, PvdA, D66 en de Combinatie om
aan te schuiven bij de bijeenkomsten
van de bestuurlijke stuurgroep en de
ambtelijke werkgroep van de Gemeen-
te Eindhoven en de provincie Noord-
Brabant. Dit alles om de belangen van
de inwoners en de Gemeente Nuenen
zo goed mogelijk te behartigen.
GroenLinks vond dat gesprek koren op
de molen van de Provincie. De PvdA
betoogde dat het besluit om niet te pra-
ten van de vorige raad kwam. “Er zit nu
een nieuwe”, betoogde Jan Wesenbeek.
De inwoners gaven een duidelijk sig-
naal op de avonden met de Provincie.
Het is de laatste kans ommee te praten
vond hij.
D66 wil geen tegenstellingen schep-
pen en wil wel aan tafel. Het CDA was
blij met de motie. De motie geeft de
mogelijkheden tot een podium. De in-
woners willen niet meepraten vond
die partij.
De SP voorzag een ongelukkige perio-
de voor het indienen van een ziens-
het allemaal nooit gelukt en met die
geweldige meezinghit, sluit Gerard het
eerste deel van zijn concert af.
Na de pauze komen o.a. ‘Bennie’ en
‘Achter de schuur’ voorbij; deze laatste
is een mooi voorbeeld van de kracht
van muziek. Nadat Gerard dit nummer
had gezongen in het bijzijn van de Mi-
nister van Landbouw in 2017 trok deze
een bedrag van 75 miljoen uit voor boe-
renzonen en -dochters om de bedrijven
van hun ouders voort te kunnen zetten.
“Soms liggen liedjes in een andere taal
op mij te wachten, zoals ‘Flowers are
Red’ en het aangrijpende ‘Dentro la tas-
ca di un qualunque mattino’ van Gian
Maria Testa” vervolgt Gerard. Zijn per-
soonlijke vertaling van dit nummer tot
‘Ik neem jou mee’ maakte zo’n indruk
op Gian Maria dat hij Gerard uitnodig-
de voor een optreden van de Italiaanse
zanger in Amsterdam. Gerard sloot het
tweede deel van zijn concert ’40 jaar
liedjes’ af met ‘Hier heur ik thuis’. Hij
bedankte zijn prachtige, veelzijdige
muzikanten Frank Cools en Mike Roe-
lofs, evenals Cultuur Overdag, Het
Klooster en zijn publiek. Dat had zicht-
baar genoten, soms stil, soms uitbundig
meezingend. Veel mensen kennen en
volgen Gerard al 40 jaar, anderen kor-
ter. Niemand bleef onberoerd. Gerard
is thuis in Nuenen op zijn best.
De cdbox ’40 jaar liedjes’ is te bestellen
via
.
Daar vindt u ook de concertagenda
van dit programma.
Gerardmet links Frank Cools en rechts Mike Roelofs. Fotografie: Frank vanWelie
Nationale Molendag
Op zaterdag 12 en zondag 13 mei
wordt de 46ste NationaleMolendag
gehouden. De Roosdonck aan de
Gerwenseweg in Nuenen is één van
de 900 molens in Nederland die bij
voldoende wind zal draaien en
malen.
Het oude ambacht van molenaar, dat
op de Wereld Erfgoed-lijst van de
Unesco is geplaatst, zal wederom door
de molenaars Mario Collombon en
Casper Renting worden gedemon-
streerd. Een molen is een ‘levend’ mo-
nument; aangedreven door de wind
voel je de Roosdonck trillen, kloppen
en bonken. Natuurlijk zijn er pannen-
koekenmeel, speltmeel, tarwemeel en
roggemeel en nog veel meer te verkrij-
gen in De Roosdonck. Kom dus langs
en ontmoet de molenaars!
Op zaterdag 12 mei zullen er nog extra
activiteiten plaatsvinden zoals het bak-
ken van wafels, kleurplaten voor de
kinderen en schminken van deze kleine
gasten, al moge de ouderen hieraan na-
tuurlijk ook deelnemen. De opbrengst
van deze laatste activiteit gaat naar een
goed doel in Peru, een project van het
Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven.
Nuenense leerlinge Meike kan u ter
plekke hier meer over vertellen.
Iedereen is welkom zaterdag van 10.00-
17.00 uur en zondag van 12.00-16.00
uur op een draaiende Roosdonck aan
de Gerwenseweg 2 in Nuenen! Zie ook
de website:
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook