week - page 11

Rond de Linde
Nr. 18
Donderdag 3 mei 2018
60
Expositie Kunstenaars Stichting KUBRA
Prachtige gast-expositie
in SHE Art Gallery
Tijdens de expositie ‘Bewonder!’ tonen de kunstenaars beeldende fragmen-
ten, als een soort van handleiding, bij een ontmoeting tussen de mens en
het leven. Authentieke gedachtesprongen worden raakvlakken en vormen
een tegenwicht tussen persoonlijke beleving en natuur.
beleving en beelden vanuit de polder).
Paula Groote (gekleurde fluweelzachte
keramische sculpturen).
Anjo Brohm (glazen sieraden en ab-
stracte, organische objecten) Franca
Schuurmans (fascinerende keramische
vrouwenbeelden) en Anne van den
Heuvel (kleurrijke textiele kunstwer-
ken met geluiddempende werking).
De expositie wordt zondag 6 mei om
15.30 uur geopend. Tijdens deze expo-
sitie is SHE-Art Gallery, De Huufkes
34, 5674TM Nuenen, geopend woens-
dag en vrijdag t/m zondag van 5 t/m 20
mei 2018.
Openingstijden: woensdag 12.00 tot
17.00 uur, vrijdag van 14.00 tot 19.00
uur, zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur
en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. De
toegang is vrij. Op de zondagen is een
van de kunstenaars aanwezig.
De getoonde werken hebben medita-
tieve kwaliteiten in zich met een uit-
straling van een serene rust. Ze geven
een inzicht in verschillende creatieve
processen die op het eerste gezicht ab-
surd en toevallig lijken. Door het spe-
len met perspectief en het zoeken naar
grenzen, ontstaat er een spanningsveld
tussen twee en driedimensionaliteit.
Een soort van flirten tussen plaats,
toeschouwer, beeld en de kunstenaar
met zijn vormcreaties. Diversiteit die
op een speelse wijze een uitdaging kan
zijn om een natuurlijke kortstondige
verbintenis aan te gaan.
In vogelvlucht:
Annelies Schooneman (schilderijen,
verstilde mystieke landschappen).
Wil van Gemert (olieverfschilderijen,
realistische stillevens).
Hanneke Bollen (realistische schilderij-
en met een abstracte twist), Eduard Lin-
ders (olieverfschilderijen, Vlakkeland;
5
Vrije plaatsen bij Hobbycentrum
de Dorpswerkplaats
Bij HobbycentrumdeDorpswerkplaats aan het Park zijn er nog enkele plaat-
sen vrij voor nieuwe deelnemers. Loop binnen en doe een paar keer mee, zo-
dat je weet of het iets voor je is.
ligheidsoogpunt kan niet iedereen zo-
maar aan de slag zonder enige ervaring.
Loop binnen voor meer informatie.
Er zijn nog enkele dagdelen beschik-
baar voor het opstarten van nieuwe
hobbyactiviteiten. Heb je een specifiek
idee voor een nieuwe activiteit in ons
hobbycentrum? Neem dan contact op
met het Nuenense hobbycentrum.
We hebben op dit moment 400 deelne-
mers, maar dat mogen er nog wat meer
worden.
Meedoen kost € 100,- per jaar, in 2 ter-
mijnen te betalen. Uitgebreide infor-
matie over onze activiteiten vind je op
onze website:
Het Nuenense hobbycentrum is nog
steeds op zoek naar groepsleiders te-
kenen en schilderen. Welke creatieve-
ling werkt graag tussen en met ande-
ren en kan waardevolle tips aan andere
deelnemers geven?
Waar kun je op dit moment nog
aanschuiven?
• Houtsnijden: op maandagmiddag.
We willen deze activiteit nieuw le-
ven inblazen, dus als houtsnijden je
hobby is dan ben je van harte wel-
kom. Wij hebben de ruimte die je
zoekt!
• Engelse conversatie voor gevorder-
den: op dinsdagmiddag en woens-
dagmiddag..
• Spaanse conversatie voor begin-
ners: op woensdagavond.
• Franse conversatie: op maandag-
avond.
• Keramiek: op woensdagmiddag.
• Sjoelen: op dinsdagavond.
In onze houtwerkplaats kun je op elke
doordeweekse dag tijdens de ope-
ningsuren aan de slag. Op donderdag-
morgen is de houtwerkplaats voor on-
ze timmerende dames gereserveerd.
Mensen die hun hobby vinden in hout-
bewerking en daarbij bereid zijn ook on-
ze artikelen te maken zijn extra welkom.
In de metaalwerkplaats is er tijdens de
dagelijkse openingsuren nog plaats
voor nieuwe deelnemers. We beschik-
ken over prima faciliteiten en een pro-
fessioneel machinepark, maar uit vei-
Steun
Cultuur Overdag:
koopas perges!
In week 18 (van 30 april t/m 6 mei)
steunt u Cultuur Overdag als u asper-
ges koopt bij Jan Linders. Ook kunt u
deze week uw emballagebon doneren!
Dus……als u van asperges houdt én
Cultuur Overdag wilt steunen, koop
dan het ‘witte goud’ bij Jan Linders
(Van Goghstraat, Nuenen).
Film nà meivakantie
Op donderdag 17 mei wordt de maan-
delijkse film vertoond: ‘The Salesman’.
Deze film uit 2016 won een Oscar voor
‘Beste Niet -Engelstalige Film’.
Het acteurskoppel Emad en Rani ziet
zich genoodzaakt te verhuizen wan-
neer hun appartementencomplex
dreigt in te storten. Een kennis weet
hen gelukkig snel aan een nieuw ap-
partement in het centrum van Teheran
te helpen. Een incident verbonden met
de vorige bewoonster zal het leven van
dit jonge stel dramatisch veranderen.
Toegangskaarten voor de film zijn op
werkdagen tijdens kantooruren te
koop aan de balie van Het Klooster. In-
formatie over alle activiteiten van Cul-
tuur Overdag is te vinden op:
Een visitekaartje van de
Zonnebloem gaat ons verlaten
Het bestuur van de Zonnebloem, afd. Nuenen c.a. heeft besloten tijdens een
bestuursvergadering een oorkonde met beeldje toe te kennen en uit te rei-
ken aanmevrouw Paula Raaijmakers vanwege een lange staat van dienst en
het vele werk wat zij verricht heeft in de vele jaren (38 jaar) bij de Zonne-
bloem. De toekenning vindt plaats op basis van bijzondere verdiensten in
het kader van vrijwilligerswerk.
genomen door voorzitter Yvonne On-
stenk, Ria Hoefnagels bezoekwerk en
onze huisfotograaf Petra van Laarho-
ven. Voor deze prestatie ontving zij
een grote bos bloemen en een symbo-
lisch beeldje met oorkonde als waarde-
ring aangeboden voor haar vrijwilli-
gerswerk en bestuurswerk. We kun-
nen niet in woorden uitdrukken wat ze
betekend heeft voor de Zonnebloem
afd. Nuenen vandaar dit symbolische
gebaar.
We zijn blij om deze kanjer nog een
keer in het zonnetje te zetten en Paula
de erkenning en de aandacht te geven
die ze verdient.
In de afgelopen 38 jaar heeft Paula
vorm en inhoud gegeven aan het vrij-
willigerswerk. Met ontzettend veel
plezier heeft ze haar steentje bijgedra-
gen aan het bestuurswerk op lokaal en
regionaal niveau. Maar het bezoek-
werk blijft natuurlijk het echte werk
van De Zonnebloem vindt Paula. Dat
heeft ze al die jaren met minstens
evenveel plezier gedaan.
Ze was een bestuurder met een grote
inzet. In die zin is haar bijdrage heel
goed te kwalificeren en zo kan gezegd
worden dat ze zeer betrokken was. Ze
zal node gemist worden nu zij besloten
heeft definitief te stoppen bij de Zon-
nebloem.
Bestuurlijk is er afgelopen maandag 23
april bij haar thuis afscheid van haar
Uitzendingen LON-TV
LON TV voortaan
op KPN kanaal 1436 !!
Het programma van ons magazine
Nuenen Nú wordt voortaan dage-
lijks ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwerpen
komen in de loop van week 18 ( on-
der voorbehoud ) in de uitzending
van Nuenen Nú :
• Lintjesuitreiking in Nuenen
• Tenstoonstelling
Atelier Nuenen 2018
• Levensverhaal
van Broeder Carlos
• Erin Dekkers,
kampioene boksen
• Veiling Nuenens College
• Bijeenkomst gedeputeerde met
Nuenense jongeren
• Open Koffie voor ondernemers
in de Watermolen
• Tentoonstelling Foto Momentum
• Modeltreincomplex
Werner Ulrich
De tv-uitzendingen van Nuenen Nú
kunt u zien om 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 en 23.00 uur. De programma’s
van LON TV zijn ook te volgen via
de livestream op
-
nen.nl. U kunt alle reportages ook
apart bekijken op You Tube en Face-
book en via
-
kaleomroepnuenen.
Hebt u een idee of een tip voor een
door LON TV te verzorgen repor-
tage? Stuur dan een e-mail naar
.
Vakantiebanenmarkt voor jongeren in bibliotheek Nuenen
Veel vacatures bij lokale bedrijven
voor studenten vanaf 17 jaar
Door Nannie van den Eijnden
In april organiseerden jongerenwerkers David Koppe en Esther Willemse
van LEVgroep Nuenen in samenwerking met de bibliotheek heel enthou-
siast een banenmarkt in de avonduren om jongeren aan een vakantiebaan-
tje te helpen. De opkomst viel wat tegen, maar de jongeren die er waren,
waren blij met dit initiatief en schreven zich in op vacatures.
Randstad, De Gebackerij, De Archipel,
thuiszorgorganisatie Tzorg, APS, Res-
taurant Comigo, Roompot Vakanties
en Heesbeen zijn dringend op zoek
naar jongeren die vakantiewerk willen
doen. Twee Havo 4-studentes van het
Lorentz Casimir Lyceum en het Stede-
lijk College in Eindhoven lieten zich
enthousiast uit over deze presentatie-
vorm: “Het is laagdrempelig en er zijn
veel bedrijven tegelijk bij elkaar. Ik
hoef niet naar een uitzendbureau. Nu
ben ik 17 en kan ik werken, vorig jaar
was ik nog te jong. Mijn herexamen is
achter de rug, de druk is eraf dus ik heb
tijd om een baan te zoeken”.
Bas Kusters van Tzorg vertelt dat de or-
ganisatie 20 vacatures heeft ter vervan-
ging van de huishoudelijke hulpen die
met vakantie gaan. “Het is dankbaar
werk en je kunt maatschappelijk je
steentje bijdragen”. Hij zoekt studenten
vanaf 17 jaar die het leuk vinden om
met mensen om te gaan, die betrouw-
baar en flexibel zijn en affiniteit heb-
ben met zorg en huishoudelijk werk.
Heesbeen Attractieverhuur verhuist in
oktober naar Eeneind en zoekt jonge
mensen van 15 tot 22 jaar die evene-
menten willen begeleiden, inclusief
het opbouwen en afbreken. Een rijbe-
wijs is niet nodig. “Mensen associëren
onze attracties vaak met de kermis,
maar wat we bieden is heel breed en zo
veel meer” vertelt Toine van Erp. De
website is vernieuwd en overzichtelij-
ker, met mooie aanbiedingen en the-
mapakketten.
Roompot zoekt heel breed, in alle leef-
tijden en werkgebieden: animatie, re-
ceptie, horeca en schoonmaak. Er zijn
vacatures in Mierlo, Nuenen, Hel-
mond en Deurne en zelfs in het hele
land, tot op de Wadden. Bijzonder aan
het werken bij Roompot is, dat je als
jongere tijdelijk op een park kunt wo-
nen als je bij deze organisatie aan de
slag gaat. Zo leer je om zelfstandig te
zijn.
De consulenten van APS Personeel
weten hoe het is om vakantiewerk te
doen. Ze hebben dat zelf jarenlang met
plezier gedaan en veel werkervaring
opgedaan. Daarom kunnen ze goed
ondersteunen bij het vinden van een
baan die bij jongeren past. Ze vertellen
enthousiast over hun ervaringen. “Je
leert er veel van en het is heel leuk om
te doen!”
Kortom: vacatures en mogelijkheden
genoeg in allerlei sectoren! Kijk op de
websites als je lekker wilt bijverdienen
deze zomer en nog een vakantiebaan-
tje zoekt!
-
zorggroep.nl,
www.
degebackerij.nl,
,
,
Gaat u mee naar Lourdes?
Van dinsdag 11 tot en met zondag 16 september zal een bedevaart naar
Lourdes worden georganiseerd per vliegtuig. De Lourdes groep Bisdom ‘s
Hertogenbosch begeleidt al meer dan 20 jaar bedevaartreizen naar deze
bijzondere plek, in samenwerking met het ‘Huis van de Pelgrim’.
De groep bestaat uit vrijwilligers en
verzorgsters die voor u vele hand- en
spandiensten verrichten tijdens de reis
en in Lourdes. De bedevaartreis is
daardoor geschikt voor jong en oud,
ziek en gezond; de combinatie van ou-
der met zoon of dochter kan heel bij-
zonder zijn. Deelnemers die extra zorg
nodig hebben kunnen in het zorghotel
verzorgd worden door onze eigen Ne-
derlandse vrijwilligers van het ‘Huis
van de Pelgrim’.
Tijdens de bedevaart naar Lourdes
wordt u een volledig verzorgd pro-
gramma aangeboden. U kunt deelne-
men aan vieringen, processies, verdie-
pingsmomenten, wandelingen door
Lourdes en excursies naar de Pyrenee-
en. Het vliegtuig vertrekt vanaf Maas-
tricht Airport en er worden vanuit
Brabant bussen ingezet naar Maas-
tricht. Voor aanvullende informatie,
brochure en opgave kunt u bellen met
Joke, Wilma of Peter en de website be-
zoeken:
Cliënten bij Zorgverzekeraar CZ kun-
nen onder voorwaarden in aanmer-
king komen voor een flinke korting op
de reissom. Meer informatie hierover
bij Joke, Wilma of Peter.
Joke Hoekman, reisleidster, telefoon:
013 - 5216701 / 06-42347729, email:
of contact@
lourdes-groep.nl
Wilma Caiffa, reisleidster, telefoon:
06-12157507 (na 18.00 uur)
Peter v.d. Brand, medewerker, tele-
foon: 06-44340035
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14
Powered by FlippingBook