week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren tekst:
• Aanleveren advertenties:
De enige échte Nuenense krant
Provinciebestuur
ontmoet
Nuenense
jongeren
Het Varenpad
Schoolvoetbal-
toernooi Nuenen,
Gerwen en
Nederwetten
Jaargang 60 • Nr. 17 • 26 april 2018
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuene
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
r
f tuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
Aanleveren week 19
redactioneel en
advertenties
In verbandmet Hemelvaart
verschijnt Ronde de Linde op
woensdag 9 mei. Redactionele
artikelen en advertenties
zijn in te zenden
tot maandag 7 mei 12.00 uur.
GerwenZO! heeft nog enkele
tweekappers en vrijstaande
bungalows te koop.
Bezoek ons informatiecentrum en kom
alles te weten over prijzen, materialen
en het uiterst duurzame karakter van
deze prachtige woningen!
INFOCENTRUM OPEN OP:
dinsdag:
16.
00
- 20.
00
donderdag: 14.
00
- 17.
00
zaterdag: 10.
00
- 12.
00
of op afspraak.
INFOCENTRUM
Ter Warden 30 - Gerwen
040 - 34 00 009
gerwenzo
BOUWRIJP MAKEN
BEGONNEN!
Kom langs in onze kliniek voor een afspraak of rond-
leiding, zodat we ons kunnen voorstellen en u
laten zien wat we kunnen. Daarna kunt u uw
hond gratis wassen in de hondenwas-
straat t/m 05/05/18. Liefst v.t.v.
bellen voor een afspraak op
040-7200862
Graag maken wij kennis met u
en uw huisdier!
Formateurs zetten in op coalitie
van W70, CDA, GroenLinks en SP
Op basis van het verslag van de informateurs, hebben in de afgelopen
weken gesprekken plaatsgevonden met de fracties van W70, CDA, Groen-
Links, SP, D66 en Combinatie Nuenen c.a.
Voornoemde gesprekken zijn - zonder
uitzondering - zeer constructief verlo-
pen. De formateurs zijn tot de conclu-
sie gekomen, dat het door alle partijen
gewenste krachtige nieuwe college
van burgemeester en wethouders het
meest voor de hand ligt middels het
formeren van een coalitie met W70,
CDA, GroenLinks en SP. De komende
weken zal daarom verder worden ge-
sproken met deze vier partijen, met als
insteek het vormen van de nieuwe co-
alitie. De inzet van de formateurs, is
om een zo breed mogelijk gedragen
coalitieakkoord te presenteren. Daar-
om wordt ook aan de overige raads-
fracties (D66, Combinatie Nuenen
c.a., VVD en PvdA) gevraagd inbreng
te leveren voor voornoemd akkoord.
Zij kunnen deze input desgewenst
sturen naar beide formateurs.
De formateurs, Ralf M.M. Stultiëns
en Rianne Donders-de Leest
KBO Nuenen huldigt
groot aantal jubilarissen
Donderdag 19 april heeft KBO Nue-
nen maar liefst 36 leden gehuldigd die
25 jaar lid waren. Met een gemiddelde
leeftijd van 85 jaar, waarvan de oudste
94 jr. en de jongste 76 jr. oud is, waren
zij op 1 januari jl. 25 jaar lid. In totaal
telt de KBO Nuenen 1750 leden. Van
hen waren 23 jubilarissen aanwezig
om gehuldigd te worden. De overige
13 jubilarissen waren verhinderd of
konden anderszins niet aanwezig zijn.
Ze werden door het bestuur in het
zonnetje gezet en met een bloemetje
en oorkonde namens KBO Brabant
gefeliciteerd. Zie foto 1.
Daags daarna, op vrijdag 20 april, was
het de beurt aan 15 gastvrouwen en
een gastheer om gehuldigd te worden
die, variërend van 10 tot 27 jaar, met
grote regelmaat wekelijks de huishou-
delijke dienst binnen de KBO Nuenen
verzorgen. In totaal bestaat het gezel-
schap gastvrouwen uit 38 personen.
De jubilerende gastvrouwen ontvin-
gen, onder dankzegging voor hun zeer
gewaardeerde inzet in al die jaren, van
het bestuur een bloemetje. Zie foto 2.
Speeltuin de Kievit
met Koningsdag
Vrijdag 27 april is het alweer Konings-
dag. Zo ook in de Speeltuin. Zoals af-
gelopen jaar zal ook nu weer de fiets-
tocht beginnen en eindigen in de
speeltuin. Fietsen, bolderkarren en
andere toegestane vervoersmiddelen
kunnen in de Kievit versierd worden.
Nadat alle versierde voertuigen hun
ronde hebben gemaakt, zal de wisse-
ling van de Jeugdburgemeester plaats-
vinden en vindt tevens de prijsuitrei-
king plaats voor de mooiste fiets. Dit
alles onder begeleiding van Burge-
meester Houben en met medewerking
van het Oranje Comité Nuenen.
De speeltuin zal ook ’s middags de sfeer
erin houden. Tussen 14.00 en 15.00 uur
komt, als het weer het toelaat, UC
Dance een spetterend optreden geven.
Daarna vertrekken zij naar het park
waar ze nog een optreden geven.
De toegang is tijdens Koningsdag gra-
tis. Uiteraard staat het team van en-
thousiaste vrijwilligers weer klaar om
de bezoekers te ontvangen.
Kortom, het speelseizoen is weer be-
gonnen!
Oranjemarkt
Op de Oranje markt met Koningsdag, georganiseerd door het Oranje
Comité Nuenen, staan dit jaar bijna 100 kramen rond het Park. Het Oranje
Comité wil graag het volgende nog onder de aandacht brengen: De Oran-
je Markt is geen vrijmarkt, ‘dekenzitters’ of deelname op eigen initiatief
zónder kraam inschrijving is niet toegestaan; de opbouw is van 10.30 uur
-11.00 uur; de inrijdrichting is vanaf de Berg naar het Park.
Zie voor de indeling en meer informatie:
Workshopstraatje
In het workshopstraatje voor de kerk
staan Crea at Syl en Creatievetijd. Syl-
via Verhappen van crea@syl en Ingrid
Maertens van Creatievetijd delen al-
weer een jaar samen een atelier op
Sectie-C in Eindhoven, een plek voor
een creatieve workshop, cursus, kin-
derfeestje, vrijgezellendag of team-
dag. Kinderen kunnen op Koningsdag
badzout maken en een memobord
mozaïeken.
Foto 2
Foto 1
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook