week - page 14

Rond de Linde
Nr. 16
Donderdag 19 april 2018
SPORT
Examen LT3 Jeroen Lathouwer
Na een lange en intensieve tijd van theorie en praktijk begon Jeroen een
beetje nerveus aan zijn examen. Voor deze gelegenheid was uitgeweken
naar de atletiekvereniging inVught. De omstandigheden voor de 3 kandida-
ten (2 van LOGO, 1 LONU) waren prachtig. Een geweldige accommodatie en
beschenen door een bescheiden zonnetje.
Sjors sportief en
Hockeyclub Nuenen
Op 4 april kwamen er ongeveer 50 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 10 jaar kennis
maken met hockey via Sjors sportief. Ondanks de grijze wolken zagen wij veel en-
thousiaste kinderen die met veel plezier aan het hockeyen waren. Voor iedereen
was een hockeystick beschikbaar die zij na afloop mee naar huis mochten nemen.
Afgelopen week hebben we al veel kinderen buiten op straat zien spelen met de
hockeysticks. Heel erg leuk! Wij hopen dat deze kinderen het zo leuk gaan vinden
dat wij ze mogen verwelkomen bij Hockeyclub Nuenen!
Heb je deze activiteit gemist en wil je graag een keertje kennis komen maken met
hockey? Stuur dan een email naar
om een
proefles aan te vragen.
In Memoriam
Woensdag 11 april heeft Badmin-
ton Club Lieshout met onder an-
dere een indrukwekkendeminuut
stilte stilgestaan bij hun onlangs
overleden lid:
Ad Donkers
Ad was lid van Badminton Club
Lieshout sinds 1 oktober 1973 en
daarmee één van de langst bad-
mintonnende leden. Helaas heeft
hij de laatste paar jaren, vanwege
zijn ziekte, niet veel meer kunnen
spelen. Iets wat hij ècht miste. Uit-
eindelijk is Ad slechts 73 jaar ge-
worden en is op donderdag 12 april
tijdens een indrukwekkende dienst
afscheid genomen van Ad.
Herenteam BCL redt het Brabants
kampioenschap nèt niet
Ondanks verwoede pogingen om de wedstrijd te keren, is BCL-H1 er niet in
geslaagd omde titel Kampioen van de regio Brabant binnen te slepen. In de
slotwedstrijd tegen het eerste herenteam van BV Mash werden in de drie-
setters nét te veel punten verspeeld, waardoor de titel dit seizoen naar de
opponent uit Geertruidenberg gaat.
Bij aanvang al meteen een aderlating
voor BCL: Ruud van Vijfeijken bleek
onvoldoende hersteld te zijn van zijn
griep. Ook Wouter van Vijfeijken was
niet helemaal fit, hij had nog naweeën
van zijn inspanningen op de dag er-
voor. Normaal vormt hij samen met
Bert Manders een wel haast ‘onver-
slaanbaar’ koppel maar deze keer ver-
loren de beide heren met 17-21 en 11-
21 van de overigens èrg sterke tegen-
standers uit Geertruidenberg. Jeroen
van der Heiden en Laurence Roijac-
kers deden het beter: zij wonnen met
slim spel hun dubbelpartij met 21-8 en
21-16, waardoor het tòch 1-1 werd.
In de singlepartijen ging het niet goed.
Met een slimme zet probeerde het
team de eerste herenpartij weg te ge-
ven (Jeroen van der Heiden verloor
met 9-21 en 7-21 die partij) om zo het
gemis van Ruud van Vijfeijken op te
vangen. Tweede heer Wouter van Vijf-
eijken had echter de pech dat hij het
nét niet kon afmaken. Na een 22-20 en
19-21 moest hij de derde set met 21-23
aan tegenstander Arno Waesberghe
laten. Een onverwachte tegenvaller.
Derde heer Bert Manders deed het
prima. Met 21-10 en 21-18 maakte hij
snel duidelijk dat hij de beste was.
Vierde heer Laurence Roijackers won
de eerste set nog met 21-16. Daarna
lukte het hem niet meer en verloor hij
met 17-21 en 18-21 de laatste single-
partij waardoor de tussenstand naar
2-4 ging.
Driesetters
BCL-H1 richtte zich in de laatste twee
dubbelpartijen nòg een keer op. In bei-
de dubbelpartijen knokten de Lies-
houtse badmintonners zich naar een
beslissende derde set. Helaas. Nèt als
in de eerder bereikte derde sets in de
singles werden hier ook de beide dub-
belpartijen verloren. Voor de derde en
de vierde keer verloren de Lieshoutse
badmintonners een derde set, waar-
door de einduitslag van 2-6 op de bor-
den kwam.
Jeroen moest een uur zijn beste kant
laten zien in theorie en praktijk. Daar-
in hadden we alle vertrouwen, gezien
zijn fanatieke en precieze aanpak die
we van hem kennen. Voor het praktijk-
gedeelte was een grote groep enthou-
siaste leden van LOGO meegereisd
om de veldtraining te ondergaan. Ook
2 van de 3 praktijkbegeleiders van LO-
GO waren meegereisd.
Na de veldtraining was er nog het on-
derdeel reflectie; maar al snel kwam
Jeroen met de armen omhoog uit het
gebouw: GESLAAGD!
Vanaf deze plaats wil ik, namens alle
leden, Jeroen nogmaals van harte feli-
citeren met het behaalde diploma. Ik
spreek de hoop en wens uit dat we als
club lang mogen genieten van zijn en-
thousiasme, opgebouwde kennis en
vaardigheden.
Ook is op zijn plaats hier LOGO ont-
zettend te bedanken voor hun inspan-
ningen; zij hebben het mogelijk ge-
maakt dat Jeroen dit traject kon door-
lopen.
Badminton
Hockey
NKV verwelkomt
sponsor LogisticForce
Na een verdiende 13-8 overwinning op koploper SDO3was hetmoment daar
dat Johan van Elsen namens LogisticForce het team van NKV 3 o cieel het
kledingpakket behorende bij de sponsorovereenkomst heeft overhandigd.
vanuit haar ondernemingsprincipe:
‘Delen is Vermenigvuldigen’ en heeft
dat in de diverse gesprekken met het
bestuur van NKV ook reeds onder-
streept. Namens NKV overhandigde
voorzitter Henri van den Nieuwenhof
aan Johan van Elsen, vestigingsdirec-
teur van LogisticForce Eindhoven, een
ingelijst sponsorshirt wat een plek zal
krijgen in de hal van de recent nieuw
betrokken vestiging van Logistic Force
aan De Donge 2 in Best.
LogisticForce is gespecialiseerd in Lo-
gistieke Dienstverlening met een uit-
zonderlijk brede kennis op operatio-
neel niveau.
NKV heeft met LogisticForce een
partner gevonden die niet alleen haar
3e team ondersteund maar ook graag
betrokken wil zijn bij de verdere ont-
wikkeling van NKV en de positie van
de vereniging in de Nuenense Ge-
meenschap. LogisticForce, doet dat
NKV 3 met de nieuwe betrokken shirtsponsor
Korfbal
In Memoriam
Marinus Renders
Als Carnavalsvereniging CV De
Wetters willen wij graag een korte
reactie geven i.v.m. het overlijden
van Marinus Renders.
Woensdag 11 april bereikte ons
het droevige nieuws dat Marinus
Renders plotseling was overleden.
Marinus heeft samen met 4 andere
mannen tijdens de kermis in 1973
het plan opgevat om een carnavals-
vereniging op te richten in Neder-
wetten. Daardoor is in januari 1974
de carnavalsvereniging CV De
Wetters opgericht. Marinus was de
eerste carnavalsprins van CV De
Wetters. Samen met zijn vrouw
Annie gingen ze dat carnavalsjaar
door als Prins Marinus en Prinses
Johanna. In 1980 was hij Adjudant
Marinus en de rechterhand van
Prins Jan (Jan van der Loo). Mari-
nus is al lange tijd erelid. Hij was
ook lid van de ‘Oude Garde’. Een ge-
zellige club oud prinsen die op uit-
nodiging naar diverse carnavalsac-
tiviteiten gaan. We zullen Marinus
voor altijd dankbaar zijn dat hij me-
de initiatief genomen heeft om CV
De Wetters op te richten. We wen-
sen de familie Renders veel sterkte
toe met het verlies van Marinus.
Vol respect zal Marinus erelid blij-
ven en zijn we hem dankbaar voor
wat hij voor CV De Wetters heeft
gedaan.
Marinus bedankt!
Ontspannings-
meditatie tijdens
of na oncologische
revalidatie
Kom je ook je batterij weer opladen?
Herstellen in diepe ontspanning! Toe
aan een heerlijk verwenmoment! De
kussens en matjes liggen klaar, dekens
paraat. En je bent op weg naar een
nieuwe ervaring. Een ervaring die be-
looft ontspannen te zijn.
Het is een sessie tussen je mat, je li-
chaam en de stem van Dorothée. En
verder zijn alle moetjes, lijstjes en ge-
dachten ver weg. Heel ver weg. We
starten deze workshop met zachte oefe-
ningen om even te landen. Voor ieder-
een mee te doen op een mat of een
stoel. Daarna gaan we 40 minuten lig-
gen voor de ontspanningsmeditatie ook
wel Yoga Nidra genoemd. Yoga Nidra
heeft een krachtige ontspannende en
balancerende werking en een bijzonde-
re invloed op ons slaapgedrag en onze
algehele gezondheid. Een uur Yoga Ni-
dra is te vergelijken met zo'n drie tot
vier uur slaap. Door het regelmatig te
beoefenen leert je lichaam anders om te
gaan met slaap en stress. Veel mensen
gaan slapen met verkrampte spieren,
emoties en gedachten van de dag. Tij-
dens deze ontspanningsmeditatie laat
je deze spanning stap voor stap los, zo-
dat je helemaal tot rust kunt komen en
je batterij weer kunt opladen.
Zit je nog volop in het ziekteproces of
ben je herstellende van kanker en wil je
graag dit verwenmoment voor jezelf
inplannen. Boek deze workshop, trek
makkelijke loszittende kleding aan, ga
op de mat liggen en Dorothée doet de
rest voor je.
Meer informatie en aanmelden: Da-
tum: Vrijdag 4 mei. Een ticket kost
€ 15,-. Reserveer via
of
bel 06-41398807. Beperkt aantal plaat-
sen. Kleine groep max 8 pers.
Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen
telefoon 040 - 283 24 47
Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.
Autobedrijf Joop v.d. Heuvel
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN
WIJ ONDERHOUDEN,
REPAREREN, KEUREN EN
VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S
WIJ BIEDEN ZOWEL
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN
VAKKUNDIG ONDERHOUD EN
EERLIJKE REPARATIES AAN
Trompettist en altsaxofonist gezocht
Het Seniorenorkest Sonore uit Son en Breugel is op zoek naar een trompettist en
een altsaxofonist. Het orkest heeft een zeer gevarieerd repertoire en treedt regel-
matig op in bejaarden- en verpleeghuizen. De wekelijkse repetitie is op woens-
dagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, in ‘de Zwaan’ in Son. Belangstelling: kom ‘ns
langs, informatie bij de voorzitter Jan van de Wiel, 040-2529238.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16
Powered by FlippingBook