week - page 10

Rond de Linde
Nr. 16
Donderdag 19 april 2018
60
dagvlinder
PUZZELHOEK
Week 16
Horizontaal:
1 pak 7 ontzag 13 maanstand 14 obsceen 16 familielid 17 sprookjesfiguur
18 een weinig 19 deel van de week 21 liegen 24 bakmengsel 26 vogel 27 kilte
29 vervoermiddel 30 vreemde munt 31 deel van Noord-Brabant 33 vezelproduct
34 ouderloos kind 35 zeehond 36 groet 37 openbare functie 39 driekroon 41 vlek
44 pausennaam 45 vis 46 mat 48 tennisterm 49 handgreep 52 affectie 54 pijn 55 Grieks
eiland 57 sporttrofee 58 selenium 60 medelijden 63 dyne 64 prijsverhoging 65 grondstof
Verticaal:
1 sojasaus 2 in orde 3 vertaler 4 enig 5 uedele 6 maand 7 kloosteroverste
8 circa 9 onderwereld 10 metselspecie 11 normaal profiel 12 rivier in Azië 15 soort hert
17 landbouw 20 verlichting 22 Spaanse uitroep 23 Nederlandse omroep 24 diploma
25 vlaktemaat 28 dom 29 haargroei 32 loterijbriefje 34 kookgerei 37 doorschijnend marmer
38 honingdrank 39 doortochtgeld 40 pensioenuitkering (afk.) 42 optreden 43 meisje
45 werkelijk 47 aspect 50 klipgeit 51 offerte 53 Germaans teken 55 inkeping
56 rekenopgave 59 en omstreken 61 domina 62 bevel 63 dat is
P U B E R A T M L E L Y K
R
L O O D O M E N
L
I G L O E A G L E K A K I
S L A G E R E E L E G I E
E I K E L O H M A L E E R
B S L B A I N N R
P B B E T E K E N I S E R
E S N W T O T E W
B R A N D B B C A R T I S
E I G E E L A F L O R E T
E G E R E E L D E V E T E
L
T O E R I E M E
A
D E S S A A G A S N A A K
7 5 3 6 2 4 1 9 8
9 6 1 8 5 3 2 7 4
2 8 4 1 7 9 6 5 3
3 9 8 7 6 1 4 2 5
5 7 6 4 8 2 9 3 1
1 4 2 3 9 5 7 8 6
6 3 7 2 1 8 5 4 9
8 2 5 9 4 6 3 1 7
4 1 9 5 3 7 8 6 2
Oplossingen wk 15
L S P R O K K E L A A R O K W
T R O O P E M K K O P N A M E
T O B O R E E I T C N U F P L
A V B B R I T M E O U G E R D
L K M C W N E V E R D R E V O
D I S K W A L I F I C A T I E
T K E I Z E R S P I N G U I N
E A O F N M L A G A N B C A E
N L O O D R A D O N E C H K R
T K R F P E E D C R I T T A U
D G K C L V L P O R S N H R S
O R O I O A A O C N E R U V S
E O N N S T I A O U B L I E E
K N D O A D R R R S I U S E L
M D E T C E F F E T H C I L B
LABORATORIUM
Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.
AAMBEI
ADIEU
BADKUIP
BENZINE
BERUCHT
BOXER
CALLGIRL
CERES
COCKTAILPRIKKER
EIGENDUNK
ERELID
GEVAL
HAARGROEIMIDDEL
HANDVAARDIG
HARDENBERG
KAAIMANEILANDEN
KEUEN
LAVEN
LIGGELD
MUIZEN
NAZAAT
NEVEL
NOEST
OMWEG
PEREN
PRAAG
PUREE
RINGMUS
TAPIR
TENOR
TROONOPVOLGER
VELLIG
VERLOKKEND
VERRAAD
VIETNAM
VINTAGE
VOCHT
WELIG
ZEVENTIG
K O G I D R A A V D N A H L I
H A A R G R O E I M I D D E L
F T A A M B E I G E N D U N K
V R R I P A T E M A N T E I V
A O P N M H V T B E N Z I N E
C O C K T A I L P R I K K E R
A N G H L R N P I U K D A B L
L O R I T D T E M G S H E O O
L P I G T E A U I D G R R X K
G V N I
I N G T A L U E E E K
I O G L N B E A S C A E L R E
R L M E E E R V H E E N I D N
L G U W R R V T E N O R D D D
D E S U E G T A A Z A N E E A
K R P V P G I L L E V E N S N
WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,-
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT
NUENEN
Los de
woordzoeker
hierboven op en stuur het antwoord op:
per email:
of
per post/brievenbus:
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.
(Vermeld naam, tel. en adres).
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
Winnaar:
Kruiswoord
1 2
3 4 5 6
7 8 9 10
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 38
39
40
41
42 43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58 59
60
61
62
63
64
65
6 9
3
2 7
8
1 2 7
3 5
7
1
3
8
5
2 3
4 2 8
1
4 9
9
7 5
Sudoku
week 14, Mw. J. Elsen, Eindhoven.
Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 |
|
*
KOOPZONDAG 22 APRIL
| 12.00 17.00 UUR
*Met uitzondering van de modellen PTR650 RBV, VTR525 GRB en CTR18207 WOG. Niet geldig op
voorgaande aankopen, nabestellingen, shorts en zolang de voorraad strekt. Van de goedkoopste
broek berekenen we de helft. Deze actie loopt t/m koopzondag 22 april 2018 alleen in de winkel.
Celtic Night Nuenen
Een avond muziek
voor liefhebbers
Op 28 april vindt de eerste Celtic
Night Nuenen plaats in de Raadzaal
van Het Klooster. Dat belooft een
heerlijkemuzikale avond te worden
die na de optredens van de groepen
Cairn ‘O Mhor en Tobermore, een
muzikale nazit krijgt waar geïnte-
resseerde bezoekers mee kunnen
spelen.
Nuenen kent al bijna 20 jaar een aardig
uitgebreide ‘Ierse scene’. Deze is opge-
bouwd vanaf het moment dat er maan-
delijkse sessies plaatsvinden in dorps-
boerderij ‘Weverkeshof’ in februari
1998.
Elke tweede zondag van de maand is
Weverkeshof het thuishonk waar wis-
selend zo’n 25-tal muzikanten op afko-
men. Daar is sinds 8 jaar de ‘slow ses-
sie’ bijgekomen die aanvankelijk bij ie-
mand thuis plaatsvond.
De belangstelling was echter zo groot
dat deze ook verhuisde naar Wever-
keshof, welke locatie gekenmerkt
wordt door de laagdrempeligheid. Die
geldt ook voor de muzikanten.
Vanaf het 12,5 jarig bestaan van de ses-
sies in 2011, is er op de eerste zondag
van november het jaarlijks terugke-
rend Ierse Sessie Festival Nuenen.
Dat festival speelt zich in cafe’s rond
het Park en inWeverkeshof; maar kent
ook een talentpodium in Het Klooster.
Het festival geniet landelijke bekend-
heid en trekt muzikanten uit Duitsland
en België.
Daarbij komt dit jaar voor het eerst
ook een Celtic Night Nuenen.
De toegang is € 12,50 aan de zaal.
Bezoekers kunnen vanaf 19.45 uur te-
recht in De Raadzaal van Het Klooster.
Met u erbij wordt het leuker en is de
kans groot dat de nieuwe loot aan de
Ierse struik de zoveelste succesvolle
bloeier wordt.
Spannende ontknoping
Wèttegij’t?! Quiz 2018
Op zaterdagavond 14 april verzamelden de teams zich in de Koppelaar om
zich klaar te maken voor de laatste opdracht en natuurlijk de bekendma-
king van de winnaar van deWèttegij’t Quiz 2018. Een week geleden hadden
de teams al allerlei vragen gemaakt en opdrachten uitgevoerd. Nu zaten ze
in spanning en afwachting van de laatste opdracht. Wie zou er winnaar wor-
den van deWèttegij’t Quiz 2018?
De avond begon met het voorstellen
van alle deelnemende teams. Daarna
werd eindelijk duidelijk bij welk adres
de Wettense viervoeters hoorden en
wie nu op de verknipte pasfoto’s ston-
den. Ook de vragen die tijdens de ge-
heime opdracht gemaakt moesten
worden zorgden voor wat ‘ojaatjes’ en
‘ahaatjes’. Want welk dier bestaat toch
voor ¾ uit wol? Inderdaad, het goede
antwoord is een wolf.
Alle knutselprojecten, zoals de wijn-
plankjes, muziekinstrumenten, ge-
haakte bloemetjes en glitterfoto’s kon-
den bewonderd worden. Maar ook al-
lerlei grappige opmerkingen in het
quizboek werden gedeeld. Eén team
had bij alle vragen al een krulletje gezet
zodat de organisatie deze niet meer na
hoefde te kijken.
De spanning nam langzaam toe. De
winnaars van de afzonderlijke catego-
rieën waren al bekend gemaakt. Maar
wat zou de laatste opdracht zijn? Zou
er weer een bouwwerk gemaakt wor-
den worden, een kaartenhuis mis-
schien? Deze keer bestond de op-
dracht uit het raden van 10 verschil-
lende etenswaren die in kleine potjes
zaten. Er werd druk geproefd, geroken
en gevoeld. Af en toe ontstond er een
flinke discussies en verwachten de
teams op internet het goede antwoord
te kunnen vinden.
Na het optellen van alle punten werd
de winnaar bekend gemaakt. Team 2
‘Heuhj’ behaalde de eerste plaats en
won daarmee een flinke korting op een
BBQ en een bedrag van 250 euro te be-
steden aan een Nederwettens doel.
Beide prijzen worden mogelijk ge-
maakt door Jumbo Ton Grimberg. Sa-
men met DJ Wouter eindigde de avond
met een erg gezellig feestje.
DOEN! KPJ Nederwetten bedankt alle
deelnemers, teamcaptains, sponsoren
en alle vrijwilligers die geholpen heb-
ben om er weer hele gezellige avonden
van te maken. En team Heuhj, nog-
maals van harte gefeliciteerd!
Prinsjes & prinsesjes-dag
op de dorps- & kinderboerderij
Weverkeshof
Op zondag 22 april viertWeverkeshof wederomprinsjes &prinsesjesdag. Bij
de Weverkeshof maken we er weer een echte oranjejanboel van. Zaterdag-
middag 21 april beginnen we reeds met de voorbereiding. We hangen oran-
je, rood-wit-blauwe versiersels en ballonnen zowel binnen als buiten op.
Iedereen groot en klein is van harte welkomom te komen helpen.Wat dacht
je van de kick om ballonnen op te pompen.
Zondag 22 april vanaf 10.00 uur ver-
welkomen we met heel veel plezier de
eerste prinsjes & prinsesjes in prinses-
senjurk of ridderpak. De kids zijn na-
tuurlijk ook in iedere andere outfit
welkom. Samen met de mama’s, papa’s,
oma’s, opa’s, de overigen begeleiders
en de aanwezige grotere kids gaan we
knutselen, knippen plakken, kroontjes
en of mutsen maken.
Vanaf 11.00 uur zal het schminkteam,
indien gewenst, de kids prachtig
schminken en glitteren of stoerder
maken. Natuurlijk vergeten we de in-
wendige mens niet. Er worden op deze
feestelijke dag ook weer overheerlijke
pannenkoekjes gebakken. Smullen
maar! En Weverkeshof trakteert daar-
bij op ranja limonade.
Afhankelijk van de belangstelling zullen
vervolgens de prinsjes & prinsesjes fees-
telijke paraderen samen met hun bege-
leiders. Over het terrein van Weverkes-
hof. Langs de dieren op de dorpsboerde-
rij en langs het aanwezige publiek.
En natuurlijk hebben de prinsjes en
prinsesjes van vandaag voorrang in
onze prachtige speeltuin.
Duizenden leerlingen van
DéDé Dance de komende
meivakantie op de planken!
Vrijdag 27 april wordt een belangrijke dag voor Ne-
derlands grootste dansschool, namelijk de dag van
de première van theatershow‘Once Upon a Dance’ in
Theater de Schalm in Veldhoven!
Vanaf vrijdagavond 27 april t/m dinsdag 8 mei worden
er maar liefst 17 shows opgevoerd in Theater de Schalm
in Veldhoven. Leerlingen uit Bergeijk, Best, Bladel, Eer-
sel, Eindhoven, Geldrop, Luyksgestel, Nuenen, Son &
Breugel, Uden, Valkenswaard, Veldhoven én Waalre
dansen hierin mee. Iedere show is uniek, omdat in iede-
re show weer nieuwe leerlingen dansen!
Tijdens deze theatertour ‘Once Upon a Dance’ zullen
alle 3500 leerlingen van DéDé Dance op de planken van
het theater staan. In totaal worden er 26 shows gege-
ven, verdeeld over 4 theaters (Schouwburg Venray, Cul-
tuurcentrumDeurne, Theater De Schalm in Veldhoven
en Theater Speelhuis in Helmond) zullen zij schitteren
tijdens hun choreografieën!
De voorbereidingen zijn al zo’n twee jaar geleden achter
de schermen begonnen. Van het reserveren van de thea-
ters, tot het indelen van de honderden verschillende groe-
pen, van de veel belovende verhaallijn tot de honderden
kostuums die gemaakt worden. Een mega, mega klus!
Maar zó ontzettend gaaf! DéDé Dance geeft hun leerlin-
gen een unieke ervaring, maar ook zeker een belangrijk
gevoel dat ze voor de rest van hun leven mee nemen. Zij
zijn de sterren van de show en dat is zo bijzonder.
Mini’s, kids, tieners en zélfs volwassenen een podium
bieden is het leukste en grootste evenement dat wordt
georganiseerd vanuit Stichting DéDé Events, de stich-
ting binnen de dansschool. Alles wordt op vrijwillige
basis georganiseerd. Er zijn honderden vrijwilligers die
hun steentje bijdragen. Van het maken van de kos-
tuums, tot de oppasmoeders die de kinderen begelei-
den, alle hulp tijdens de generale repetities, de vergade-
ringen die vooraf plaatsvinden en de docentes en stagi-
aires die volop meewerken om een geweldige show
neer te zetten!
De choreografieën in de show worden dit keer op een
sprookjesachtige manier in elkaar gevlochten. Zo gaan
we van een vrolijke ‘Magische Mix’, naar een bijzonder
‘Spectrum’. En van een swingende ‘Jungle’, naar een lief
‘Roodkapje’. Als echte ‘Believers’ zijn we met ons ‘Hoofd
in de Wolken’.
Mis dit grootse spektakel niet en kom kijken naar de
leerlingen van DéDé Dance. Er zijn nog enkele kaarten
beschikbaar en kosten €14,- per stuk, te bestellen via
of 040-2544052 (hoofdkantoor Dé-
Dé Dance).
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook