week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
De enige échte Nuenense krant
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren tekst:
• Aanleveren advertenties:
Speeltuin De Kievit
o cieel geopend
door
jeugdburgemeester
Spannende
ontknoping
Wèttegij’t?!
Quiz 2018
NKV
verwelkomt
sponsor
LogisticForce
Jaargang 60 • Nr. 16 • 19 april 2018
P
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nogniet toeaano erhoudof reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10 rti g op uw
r l
f tuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand and rs!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
BUNGALOW TE
KOOP GEVRAAGD
040 - 711 1152
Puur | Professioneel | Persoonlijk
Start met
behandelen!
#geenteken
#geenvlooien
Nu tijdelijk een
GRATIS
rugzak cadeau
Nu met een behandeling
maandenlang beschermd.
Vraag naar de voorwaarden.
bij onze dierenkliniek. OP=OP
LENTE!
Bij dierenkliniek
coppelmans
AFWEZIG
van 27-4 t/m 4-5:
J.R. Rutten en D. van den Top,
huisartsen
I.R. Steenstra en J.K. v.d. Sande,
huisartsen
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.
Provinciebestuurder in Het Klooster
ontmoet weinig begrip
Door Gerrit van Ginkel
rovinciebestuurder Anne-Marie Spierings kwam op 11 april in Het
Klooster uitleggen waarom de provincie had besloten een Ahrid
(Algemene wet HeRInDeling) procedure te starten tegen Nuenen.
De uitkomst van een bestuurskracht
onderzoek uit 2015 vormde de basis
van haar betoog. De zwakke bestuurs-
cultuur in Nuenen vormde de conclu-
sie van het rapport.
Een rapport van enkele jaren later
waaruit blijkt dat een en ander posi-
tief veranderd is zoals de financiële si-
tuatie, het omgaan van de raad met
het college en het oplossen van enkele
Provinciebestuurder Anne-Marie Spierings tijdens haar uitleg in Het Klooster
Als alles meezit kan op 1 januari 2021
Nuenen bij Eindhoven gevoegd wor-
den.
Na de pauze werden er groepjes ge-
vormd die op een groot vel papier hun
op- of aanmerkingen konden geven
maar daar kwam weinig opmerkelijks
uit. Een vaak gehoorde opmerking
was dat men het niet begreep dat
Nuenen voorlopig niet deelneemt aan
het overleg met de provincie. Een an-
dere gelijkluidende opmerking was
dat de zorgen gelijk zijn maar dat de
oplossingen verschillen.
ModeEvent Nuenen
Op zondag 22 april vindt in het Centrumvan Nuenen het eersteModeEvent
Nuenen plaats. Tijdens dit evenement, georganiseerd door Centrum
Management Nuenen, zijn ook alle winkels open van 12.00 tot 17.00 uur.
Over een 300 meter lange catwalk worden doorlopende modeshows en mode-
presentaties gehouden en geven de winkeliers in het centrum van Nuenen u een
voorproefje van de nieuwste collecties op het gebied van mode, schoenen
en (zonne)brillen. De Parkstraat en Vincent van Goghstraat zijn in
verband hiermee afgesloten voor verkeer.
Deelnemende winkels aan de shows zijn Shoeby,
Verhoeven Optiek, Schijvens Mode, José
Cuypers mode en Lingerie, Crooymans
Mannenmode, Smolders schoenen,
Ten Cate, Linc, Team Kappers, Mari-
lot, Wendy’s Jeansshop, Haar en
Wonderwaar, Max & Livia, Pearle
Brillenmode en Richella mode.
Daarnaast doen de overige win-
kels ook mee met allerlei leuke
aanbiedingen en activiteiten.
Zo heeft De IJssalon voor
deze middag een speciale
‘ModeCoupe’ in het assorti-
ment. Bij Ton Lips krijgt u
advies van een kleurenstylis-
te en bij Etos kunt u terecht
voor een nagellakactie. En
natuurlijk kunt u bij de plaat-
selijke horeca genieten van
een drankje en een hapje.
De weersverwachtingen zijn
prima, dus wij verwelkomen
u zondag graag in het Cen-
trum tijdens deze eerste edi-
tie van ModeEvent Nuenen.
BEKIJK
DE
HARTPAGINA
VOOR HET
KONINGSNACHT- EN
DAGPROGRAMMA
langlopende dossiers, waren bij Spie-
rings niet bekend of kon zij niet vin-
den.
Bij diverse vragen uit het bomvolle
Raboplein van Het Klooster leek de
provinciebestuurder helemaal voor-
geprogrammeerd op dat eerste on-
derzoek uit 2015. Al haar antwoorden
kwamen weer uit bij dat oude onder-
zoek.
Het politieke samenspel tussen colle-
ge en raad was beslist onvoldoende.
Ze antwoordde op een vraag over de
bestuurskracht van Eindhoven dat die
wel goed zat. Veel meer argumenten
over een herindeling kon ze niet aan-
dragen naast enkele niet afgesloten
slepende dossiers.
Over de zorg voor ouderen dacht zij
dat Eindhoven op dat gebied nog wel
iets kan leren van Nuenen. Nuenen is
wel vrij om een enquête te houden
over de herindeling.
Verder gaf Anne-Marie Spierings een
overzicht van het traject dat zou vol-
gen.
Half mei komt de provincie met de
definitieve Ahrid waarna de inspraak-
procedure begint. Precies in de va-
kantieperiode zoals een attente be-
zoeker opmerkte.
Nadat de Provinciale Staten hun
goedkeuring verleend heeft gaat het
wetsvoorstel naar Den Haag. De
doorgeleiding via de Tweede en Eer-
ste Kamer kan ook nog wel een hele
hijs worden.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...16
Powered by FlippingBook