week - page 1

WE EKD I ENS T EN
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________
SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,
St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________
SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,
Michelangelolaan 2, Eindhoven.
TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen
EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen,
Parkstraat 36.
Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur.
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.
Apotheek Aan de Berg,
Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur.
DEZE WEEK:
De enige échte Nuenense krant
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
• Aanleveren tekst:
• Aanleveren advertenties:
WEGENS VAKANTIE IS
PRAKTIJK DOKTER BOEK
GESLOTEN VAN 23-27 APRIL
Waarnemende huisartsen overdag:
A t/m J: Dokter Rutten/van den Top,
tel. 2837083, Laan v. Nuenhem 20.
K t/m Z: Praktijk Anderegglaan,
tel. 2837475, Anderegglaan 14
In het weekend/avond en nacht kunt u
voor dringende spoed contact opnemen
met. De spoedpost tel. 0900-8861.
AFWEZIG
van 23 t/m 29 april
Huisartsen A.M. Gieles,
C. Ringeling-Bouma en
S. van Dongen
Info waarneming via tel.nr. eigen praktijk.
Feiten of fabels
rond de annexatie
van Nuenen c.a.?
Speeltuin
de Kievit
gaat
weer open
‘De boerderij’
nodigt uit!
Jaargang 60 • Nr. 15 • 12 april 2018
Spegelt 19, Nuenen
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuene
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan o erhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service vanAutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op w
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Alstublieft,
uw waardecheque!
AutoCrew
ABoschAutomotive
WorkshopBrand
10% korting op uw
r
f tuur!
Nog niet toe a n onder
f r aratie?
Geef dan gerust de servi
t rew
cadeau a n iemand an
Quik Service Nuenen
Alstublieft,
uw waardecheque!
10% korting op uw
werkplaatsfactuur!
Nog niet toe aan onderhoud of reparatie?
Geef dan gerust de service van AutoCrew
cadeau aan iemand anders!
Quik Service Nuenen
Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels
Tel.: 040 - 283 88 37
OP OUDE LOCATIE
VORSTERDIJK 12
Spectaculaire kortingen
op tuinmeubelen, bbq’s,
potterie en restanten!
KORTINGEN TOT 75%
Nieuw bij
Coppelmans Nuenen
Kom langs in onze kliniek voor een afspraak of rondleiding,
zodat we ons kunnen voorstellen en u laten zien wat we kun-
nen. Daarna kunt u een gratis kop koffie drinken in
restaurant Kapperdoes t/m 21/04/18.
Liefst v.t.v. bellen voor een afspraak op 040-7200862
Graag maken wij kennis met u en uw huisdier!
Kapperdoesweg 8, 5674 AJ Nuenen
Volg ons op Twitter
Uitvaartzorg
Hans en Leon Raaijmakers
hebben een nieuwe locatie
in het centrum gevonden!
Met dank aan
Nuenens Belang en
het actiecomité Uitvaarthuis!
Nuenens Belang
GerwenZO! heeft nog enkele
tweekappers en vrijstaande
bungalows te koop.
Bezoek ons informatiecentrum en kom
alles te weten over prijzen, materialen
en het uiterst duurzame karakter van
deze prachtige woningen!
INFOCENTRUM OPEN OP:
dinsdag:
16.
00
- 20.
00
donderdag: 14.
00
- 17.
00
zaterdag: 10.
00
- 12.
00
of op afspraak.
INFOCENTRUM
Ter Warden 30 - Gerwen
040 - 34 00 009
gerwenzo
BOUWRIJP MAKEN
BEGONNEN!
40- en 25-jarige jubilarissen
bij Showkorps O&V | Nuenen
Afgelopen weekend werden bij Showkorps O&V jubilarissen Pieter Janssen
en Yvonne van den Born gehuldigd tijdens een feestelijke avond. Naast de
huldiging door de vereniging mochten zij een oorkonde in ontvangst
nemen van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen.
Pieter Janssen 40 jaar lid
Pieter Janssen vierde zijn 40-jarig jubi-
leum. Begonnen als 8-jarig jongetje in
1977 heeft hij bijna elk instrument in
het percussie instrumentarium in zijn
muzikale carrière wel bespeeld, van
snare en bass drum tot quint en auxi-
lery. Tegenwoordig is Pieter niet meer
actief als optredend lid in het show-
korps, maar speelt wel nog met veel
plezier mee in subclub ’t Eenoodje.
Naast jarenlang spelend lid te zijn ge-
weest zet Pieter zich ook op vele ande-
re manieren voor de vereniging in,
waaronder het onderhoud van het in-
strumentarium. Als er iets stuk is kun
je bij Pieter terecht, hij heeft nog wel
een schroefje of pinnetje liggen om het
op te lossen. Ook als er iets bedacht of
gebouwd moet worden dan heeft hij al
snel een idee en een uitvoering.
Yvonne van den Born 25 jaar lid
Yvonne van den Born vierde haar
25-jarig jubileum. Naast dat ze op pic-
colo meespeelt in het korps is Yvonne
ook actief op andere vlakken van de
vereniging. Ze is hoofdredacteur van
het clubblad het Oefertje dat tegen-
woordig maandelijks uitkomt.
Misschien wel de grootste bijdrage
van Yvonne aan de vereniging is haar
tomeloze inzet voor ledenwerving. Ze
is oprichtster en organisator van het
initiatief Music Kids waarbij kinderen
een jaar lang gratis spelenderwijs ken-
nismaken met muziek. Ondertussen
loopt er al een flink aantal oud-Music
Kids mee in de show.
Lid zijn van een vereniging doe je niet
alleen en dat bewijzen zowel Pieter als
Yvonne. Beiden worden ze gesteund
door een partner die ook actief is in de
vereniging, Petra is actief in het in-
structieteam en Hans in de commissie
ledenwerving. Ook hun kinderen zijn
lid.
Pieter en Yvonne zijn allebei vereni-
gingsmensen in hart en nieren waar
iedere vereniging trots op mag zijn.
Via deze weg nogmaals van harte gefe-
liciteerd!
Rianne Donders
en Ralf Stultiëns
formateurs
in Nuenen
De fractie vanW70 laat weten dat zij
mevrouw Rianne Donders-de Leest
bereid heeft gevonden de functie
van formateur op zich te nemen. Zij
zal de formateursrol delen met Ralf
M.M. Stultiëns, de fractievoorzitter
vanW70.
Hun formatieopdracht luidt:
start de formatiegesprekken met de
partijen W70, GroenLinks, CDA en
SP, geheel indachtig de bevindingen
van de informateurs;
streef naar een coalitieakkoord op
hoofdlijnen met voornoemde vier
partijen;
start tevens gesprekken met D66 en
Combinatie Nuenen c.a. om te bezien
of deze partijen bij de vorming van
een hoofdlijnenakkoord betrokken
kunnen worden;
uitgangspunt is de vorming van een
meerderheidscoalitie.
Mevr. Donders-de Leest is momenteel
in functie als burgemeester van de
stad Roermond.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...12
Powered by FlippingBook